การตลาด

ทำไม GDP ถึงสำคัญ?

Thai Trading Focus

Why Counting GDP is Very Important

ทำไม GDP ถึงสำคัญ?

GDP มี 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกคือ nominal GDP และประเภทที่สอง Real GDP ทั้งสองมีความแตกต่างที่ nominal GDP จะรวมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งในทางกลับกัน Real GDP จะไม่รวมอัตราเงินเฟ้อ ทั้งสองประเภทมีความสำคัญเป็นอย่างมากในเชิงเศรษฐกิจมมหภาค ดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ GDP ทั้งสองประเภทนี้ค่ะ

พวกเราเวลาซื้อสินค้า มักจะคำนวณมูลค่าตลาดของสินค้าที่เราซื้อ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวิธีการคำนวณ GDP ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่า เราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า ใบเสร็จที่เราได้รับหลังจากที่ชำระเงินค่าสินค้าแต่ละชิ้น แล้วรวมเป็นยอดสุทธิที่ต้องชำระ ซึ่งมักอยู่ท้ายใบเสร็จ GDP ก็เช่นกัน GDP คือยอดรวมของราคาสินค้าและบริการทั้งหมดในหนึ่งปี หารด้วยราคาและปริมาณสินค้าและบริการนั้นๆ

ขนาดของเศรษฐกิจยังคงเท่าเดิม แต่ราคาเพิ่มสูงขึ้น GDP ก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากเราใช้ nominal GDP ในการคำนวณราคาในปัจจุบัน

แล้ว GDP สำคัญอย่างไร? เนื่องจาก Nominal GDP ทำให้เรารู้ว่า สินค้าและบริการทั้งหมดภายในประเทศถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด และเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการผลิต ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคา เพราะฉะนั้นแล้วปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยดูจาก Real GDP ซึ่งคำนวณโดยใช้ฐานราคาปีนั้นๆ แทนราคาในปัจจุบัน

Nominal GDP รวมอัตราเงินเฟ้อและมีความผันผวน ในขณะที่ Real GDP ไม่รวมอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ตัวเลขของ Real GDP ค่อนข้างเป็นจำนวนเล็กๆ ยกเว้นในปี 1998 เมื่อ วิกฤตการเงิน IMF เกิดขึ้น และในปี 2009 เมื่อวิกฤตทางการเงินโลกเกิดขึ้น

จนตอนนี้คุณน่าจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง GDP ของทั้งสองประเภทแล้วใช่ไหมล่ะคะ? ถ้าคุณลองวาดกราฟการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมา คุณจะใช้ Nominal GDP หรือ Real GDP คะ? ใช่แล้วค่ะ คุณควรจจะใช้ Real GDP นั่นเองค่ะ

Show More
Back to top button