ข่าว

มีรายงานกล่าวว่า เศรษฐกิจเวียดนามโตขึ้น 6.8%

Thai Trading Focus

มีรายงานกล่าวว่า เศรษฐกิจเวียดนามโตขึ้น 6.8%

Institute of Chartered Accountants in England and Wales’ recent Economic Insight: South East Asia รายงานว่า เศรษฐกิจประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีรายงานอีกว่า เศรษฐกิจเวียดนามโตขึ้นถึง 6.7% ในปีนี้

เวียดนามเป็นประเทศที่อยู่แถบทะเลจีนใต้ ซึ่งแยกออกมาจากประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่วนใหญ่ของประเทศเวียดนามประสบปัญหาด้านการส่งออก ซึ่งลดลงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจเวียดนามได้โตขึ้นถึง 6.8%  ต่อปี ในไตรมาสแรก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมด้านการผลิตที่เข้มแข็ง, การบริการที่ดีและสม่ำเสมอ และผลผลิตทางการเกษตรที่ค่อนข้างสูง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลดความต้องการการซื้อสินค้าจากประเทศจีนและกฎการป้องกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจลดลง อย่างไรก็ตามบางประเทศ อย่างเช่นเวียดนาม เป็นต้น อาจได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนครั้งนี้ เนื่องจากการเบี่ยงเบนทางการค้า และเวียดนามยังคงต้องพึ่งสินค้าส่งออกไปยังจีนอีกด้วย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในรายงานกล่าวอีกว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment)  และอุตสาหกรรมการผลิตได้กระตุ้นเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างต่อเนื่อง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเวียดนามในสองเดือนแรกของปี 2019 เติบโตขึ้น 9.8%  หรือประมาณ $2.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วสนใจลงทุนในด้านอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคงต้องขอขอบคุณสวัสดิการแรงงานที่ดีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

มากไปกว่านั้นอุปสงค์ในประเทศจะยังคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2019-2020 และอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวก็จะเจริญรุ่งเรือง

ผู้บริหารส่วนภูมิภาคของ ICAEW, Greater China และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Mark Billington กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลต่อการเติบโตของการส่งออก เศรษฐกิจเวียดนามก็จะยังคงเติบโตไปเรื่อยๆ แต่เวียดนามยังคงจำเป็นต้องรักษาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้มีความเสถียรภาพ

นอกจากนี้รายงานกล่าวอีกว่า มีความคาดหวังว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะโตขึ้น 4.8% ในปีนี้ ซึ่งช้ากว่าปีที่แล้ว (5.3%)

Show More
Back to top button