ข่าว

ประเทศจีนต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

Thai Trading Focus

ประเทศจีนต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

ในปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตและชะลอตัวของเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลก มากไปกว่านั้นประเทศจีนยังทำสงครามการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งส่งผลให้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้กำหนดกฎเกณฑ์ความเคร่งครัดของการลงทุนต่างประเทศในด้านการเงินมากยิ่งขึ้น และนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนได้สนับสนุนและเปิดให้มีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย

ประเทศจีนกำลังจะยกเลิกการถือหุ้นแบบจำกัดในการลงทุนต่างประเทศของหลักทรัพย์, บริษัทประกันภัย และบริษัทบริหารจัดการกองทุน โดยแผนการนี้คาดว่าจะทำสำเร็จภายในปี 2020 นี้ นอกจากนี้จีนยังได้สนับสนุนนักลงทุนต่างประเทศให้มีการก่อตั้งบริษัท โดยเฉพาะบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน

และบริษัทประกันจากต่างประเทศจะได้รับผลกระทบน้อยลงในการเข้าสู่ตลาดในประเทศจีน ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทุนสูงถึง 25% และประเทศจีนยังได้ทำสัญญาระยะยาวในการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว ประเทศจีนได้กลับเปลี่ยนแปลงสัญญานั้น โดยการอนุญาตให้บริษัท Allianz, ประเทศเยอรมนี เปิดตัวการเป็นเจ้าของบริษัทย่อย 100%และในเดือนธันวาคมจีนได้เปลี่ยนกฎระเบียบให้ Swiss Bank UBS สามารถควบคุมธุรกิจท้องถิ่นได้

การเติบโตที่อ่อนตัวของจีน

จากการเติบโตที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีนทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีการชะลอตัวตามไปด้วย โดยในไตรมาสที่ 2 การเติบโตของจีนได้ถึงจุดที่แย่ที่สุด อยู่ที่ 6.7% ซึ่งแย่ที่สุดในรอบ 27 ปี.

การชะลอตัวการเติบโตของเศรษฐกิจนี้มีผลโดยตรงมาจากสงครามการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐฯได้พยายามบังคับให้ปักกิ่งมีการเปิดเศรษฐกิจการค้า และกฎระเบียบ หรือที่สหรัฐฯเรียกว่า การค้าแบบไม่ยุติธรรม

ประเทศศจีนได้พยายามจัดการกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้ โดยการยกเลิกการหักภาษีเป็นจำนวนมหาศาล แต่ถึงแม้ว่าจีนจะทำแบบนั้น พวกเขาก็ยังคงแก้ปัญหานีั้ไม่ได้อยู่ดี

G20 summit ในฐี่ปุ่นเมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน ทั้ง Trump และ Xi Jinping ประธานาธิบดีของจีนได้เห็นชอบที่จะฟื้นฟูการค้าและยกเลิกสงครามการค้าครั้งนี้ พวกเขาได้ทำการต่อรองกันผ่านโทรศัพท์เกี่ยวปัญหานี้

หลังจากการคุยและตกลงกัน จีนได้ตกลงที่จะเปิดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และหวังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีกลับมาเติบโตอีกครั้ง

Show More
Back to top button