ข่าว

ภัยคุกคามของธนาคารแถบเอเชียแปซิฟิก

Thai Trading Focus

ภัยคุกคามของธนาคารแถบเอเชียแปซิฟิก

การแข่งขันของธนาคารในระบบดิจิตอลมีความรุนแรงเป็นอย่างมากทั่วแถบเอเชียแปซิฟิก รายงานจาก EIU เผยว่า การแข่งขันระหว่างธนาคารปลีกย่อย, บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซ มีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก และผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า การต่อสู้ครั้งนี้อาจเป็นภัยต่อตลาดการแก้ปัญหาการจ่ายชำระหนี้ของเอเชียแปซิฟิก เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีภัยคุกคามอะไรบ้าง

เทคโนโลยี​และระบบการจ่ายชำระเงินออนไลน์​ขนาดใหญ่

เทคโนโลยี​และระบบจ่ายชำระเงินออนไลน์​ขนาดใหญ่​เป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดต่อธนาคารเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีภัยถึง 60% จากภัยร้ายทั้งหมด

เทคโนโลยียักษ์​ใหญ่​ ซึ่งรวมไปถึง Google, Alibaba, และ Apple โดย Apple ​เป็นภัยคุกคามที่สูงที่สุดถึง 32% ส่วนระบบชำระเงินแบบออนไลน์อย่างเช่น Paypal, Ripple และ Alipayซึ่งมีภัยอยู่ที่ 28% มากไปกว่านั้น Neo-banks ซึ่งรวมไปถึง Volt bank, Varo Money และ Monza ยังเป็นภัยต่อธนาคารเอเชียแปซิฟิกสูงถึง 25%

และทางธนาคารเอเชียแปซิฟิกได้มีการวางแผนจัดการแก้ปัญหา​โดยการจัดการกลยุทธ์​ที่ทางธนาคารมี จนกระทั่งในปี 2020 ได้ใช้กลยุทธ์​ทางการตลาดในรูปแบบดิจิตอลประมาณ 37%

เทคโนโลยี​รูปแบบใหม่

เทคโนโลยี​รูปแบบใหม่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเอเชียแปซิฟิก เพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้เกิดภัยต่อธนาคารในแถบเอเชัยแปซิฟิก ซึ่งรวมไปถึง artificial intelligence (AI), machine learning, และ blockchain และส่วนใหญ่ระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ใช้เทคโนโลยี​ในการดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้กลยุทธ์​ทางการตลาดและการมีส่วนร่วมของลูกค้าดีขึ้น แลพมีรายงานอีกว่า ภายในปี 2025 ธนาคารปลีกย่อยจะสูญเสียการแข่งขันทางการตลาดถ้าพวกเขานำเทคโนโลยี​เข้ามาใช้

ในปัจจุบันประเทศ​ในแถบเอเชียแปซิฟิกได้พยายามติดตามกฎของเทคโนโล​ยีโลก โดยพวกเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในเรื่องของการปกป้องข้อมูลและการจ่ายภาษีในระบบดิจิตอล ซึ่งพวกเขาต้องการให้กฎเหล่านั้นได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออุตสาหกรรมด้านธนาคารในอนาคต

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกบางประเทศได้มีการดำเนินการด้านกฎระเบียบเหล่านั้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศ​จีน พวกเขาตั้งกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในเรื่องของใบอนุญาต​และการป้องกันข้อมูล ทั้งสองรูปแบบนี้ได้มีการใช้กับ Alipay และ WeChat ทั่วทัังภูมิภาค

Show More
Back to top button