ข่าว

กฎหมายใหม่: Innovation Acts ของประเทศฟิลิปปินด์ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ Startup

Thai Trading Focus

กฎหมายใหม่: Innovation Acts ของประเทศฟิลิปปินด์ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ Startup

จากการรายงาน พบว่า Rodrigo Duterte ประธานาธิบดีของฟิลิปปินด์ได้มีการออกกฎหมายใหม่ซึ่งชื่อว่า Philippines Innovation Acts โดยกฎหมายนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาประเทศในเรื่องของนวัตกรรมหรือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มากไปกว่านั้นกฎหมายข้อนี้ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อต้องการโปรโมทและส่งเสริมการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ startups ให้เลื่อนระดับให้ไปสู่ระดับชาติได้

ประธานาธิบดีได้เซ็นอนุมัติเพื่อออกกฎหมายนี้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ก็เพื่อลบล้างสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการคินค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการระงับระบบข้าราชการ และรัฐบาลยังได้วางแผนที่จะจัดสรรเงินทุนเป็นมูลค่า 1 พันล้าน PHP (หรือ 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีแรกของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

The National Innovation Council (NIC)

ในเวลาเดียวกัน Duterte ได้จัดตั้ง The National Innovation Council (NIC) หรือสภานวัตกรรมแห่งชาติ โดย NIC มีหน้าที่พัฒนาเป้าหมาย, สินทรัพย์ และกลยุทธ์ระยะยาวด้านนวัตกรรมของประเทศ

โดยทางสมาคมต้องทำหน้าที่พัฒนากลยุทธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการคิดค้นไอเดียใหม่ๆ เพราะพวกเขาเชื่อว่าประเทศฟิลิปปินด์สามารถผลิตสินค้า,กระบวนการ และการบริการใหม่ๆที่มีคุณภาพได้

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการช่วยเหลือธุรกิจ startups ให้มีความเป็นระดับสากล โดยมีการเข้าร่วมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะรวมไปถึงการให้คำแนะนำ และการสอนในหลายๆทักษะ เช่น การออกแบบ, การบริการดารขยายเทคโนโลยี และข้อปฎิบัติในการทำธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน

และ NIC วางแผนจัดทำวาระนวัตกรรมแห่งชาติและเอกสารยุทธศาสตร์ 10 ปี หรือ National Innovation Agenda and Strategy Document (NIASD) ซึ่งโปรแกรมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ของประเทศและเป้าหมายในระยะยาวด้านนวัตกรรมและการบริการ

การส่งเสริม Startup Ecosystem

รัฐบาลฟิลิปปินด์ได้ผลักดันระบบดิจิตอลให้ดีขึ้น โดยในปีให้หลังมานี้ได้มีการคิดค้นโปรเจคใหม่ๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ startup  ด้านนวัตกรรม เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือพวกเขาให้มี ecosystem ที่ดีขึ้น

ในปี 2018 เดือนธันวาคม เจ้าหน้าที่กรมการค้าและอุตสาหกรรม หรือ the Department of Trade and Industry (DTI) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Department of Science and Technology (DOST) ได้อนุมัติให้มีการโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ Startup ในปี2019-2023

และจุดประสงค์ของโปรเจคนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและธุรกิจ startups ในการสร้างแรงจูงใจ ยกตัวอย่างเช่น งบการเดินทาง, การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง, การเข้าถึงเงินทุน และการช่วยเหลือในการขอวีซ่า และการอนุญาตทำงานในต่างประเทศ

 

Show More
Back to top button