ข่าว

สำนักงานศุลกากรของฟิลิปปินส์ได้ออกกฎใหม่เพื่อรองรับผู้นำเข้าหรือนายหน้าผู้ค้าไฮโดรเจนชนิดเข้มข้น 

Thai Trading Focus

สำนักงานศุลกากรของฟิลิปปินส์ได้ออกกฎใหม่เพื่อรองรับผู้นำเข้าหรือนายหน้าผู้ค้าไฮโดรเจนชนิดเข้มข้น

สำนักงานศุลกากรของฟิลิปปินส์ได้ออกกฎใหม่เพื่อรองรับผู้นำเข้าหรือนายหน้าผู้ค้าไฮโดรเจนชนิดเข้มข้นตามคำสั่งของกระทรวงการคลัง

สำนักงานศุลกากรได้เซ็นต์อนุมัติเมื่อวันที่ 24 เมษายน ซึ่งมีการเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด และทำการต่อสัญญาใหม่ให้กับนายหน้าและผู้นำเข้า

โดยคำสั่งจะมีผลในภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้ตระหนักแล้วว่า ใบรับรองนี้มีความสำคัญต่อผู้นำเข้าและกรมศุลกากรเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามคำสั่งนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้

ความต้องการส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ CMO 05-2018 ซึ่งเป็นเหมือนคำสั่งเมื่อเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามคำสั่งล่าสุดที่ออกมา ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต /การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้ ยกตัวอย่างเช่น อาหาร(อาหารและยา), ยา (อาหารและยาจากกรมศุลกากร), เนื้อสัตว์, ข้าว (องค์กรอาหารแห่งชาติ), และน้ำตาล (หน่วยงานกำกับดูแลน้ำตาล) และ Special Power of lawyer (SPA) หรือหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งจะต้องเซ็นต์โดยผู้อำนวยการบริษัท(ถ้าเป็นบริษัท) หรือ เจ้าของธุรกิจ (ถ้าเป็นธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว)

The Philippine Bureau of Customs (Image Credit: BOC)

ข้อกำหนดไม่ได้อยู่ในคำสั่งล่าสุด แต่อยู่ภายใต้ CMO 05-2018 ซึ่งถูกรวบรวมหลักฐานการเข้าพักที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้นำเข้า); BIR registration (2303);  BIR ได้รับ ITR อย่างสม่ำเสมอ และการอนุญาตของนายกเทศมนตรีที่ถูกต้อง

คำสั่งของกระทรวงการคลัง No. 11-2018 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้กลับอำนาจในการรับรองและลงทะเบียนนายหน้าศุลกากรและผู้นำเข้าไปยังกรมศุลกากร

“สำหรับกระบวนการหน้าที่แบบง่าย”  จะรวมอยู่ในSection 1200 of Republic Act No. 10863 หรือ พระราชบัญญัติของกรมศุลกากร

Show More
Back to top button