ข่าว

การประท้วงต่อต้านการล็อกดาวน์ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจริงหรือไม่?

Thai Trading Focus

การประท้วงต่อต้านการล็อกดาวน์ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจริงหรือไม่?

ดังนั้นการประท้วงเรื่องการต่อต้านการล็อกดาวน์จึงไม่ส่งผลเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ มากไปกว่านั้นยังส่งผลให้สถานการณ์แย่ลงและบานปลายมากขึ้นอีกครั้ง มีความเสี่ยงต่อชีวิตอีกหลายชีวิต และเสี่ยงที่ธุรกิจและเศรษฐกิจจะถูกปิดและต้องเปิดใหม่อีกครั้ง

การต่อต้านการล็อกดาวน์: พวกเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง

ประเด็นในเรื่องของการยกเลิกการล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่านี้เป็นที่ถกเถียงกันทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ผู้ประท้วงมีความน่ากลัวและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คนทั่วโลกพูดถึงสถานการณ์นี้ว่าอย่างไรบ้าง? พวกเขาต้องการที่จะให้ทำการปลดล็อกดาวน์เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจหรือไม่?

จากผลสำรวจของ World Economic Forum พบว่า คนส่วนใหญ่จากทั่วโลกต้องการให้ล็อกดาวน์ โดย 67%  เห็นด้วยว่า รัฐบาลควรที่จะเล็งเห็นความสำคัญของชีวิตมนุษยชาติมากกว่าสิ่งอื่นใด ถึงแม้ว่าระบบเศรษฐกิจจะอยู่ในอันตรายและกำลังฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆ ก็ตาม

มากไปกว่านั้นคนส่วนใหญ่ รวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศที่มีการประท้วงอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และสเปน พวกเขาก็ยังคงเชื่อว่า การรักษาชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการรักษาเศรษฐกิจอย่างน้อยๆ ก็ ณ ตอนนี้

Show More
Back to top button