ข่าว

ฟิลิปปินส์มีค่าเงินเฟ้อ 2.3% ในเดือนกันยายน

Thai Trading Focus

ฟิลิปปินส์มีค่าเงินเฟ้อ 2.3% ในเดือนกันยายน

ฟิลิปปินส์มีค่าเงินเฟ้อสะสมที่ 2.3% ในเดือนกันยายน โดยราคาสินค้าประเภทอาหารมรีการเติบโตที่ช้า ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารอาจช่วยรักษาอัตราเงินเฟ้อนี้ได้ ในขณะเดียวกันค่าธรรมเนียมการขนส่งยังคงมีมูลค่าสูงขึ้น

สินค้าประเภทอาหารเป็นตัวรักษาเงินเฟ้อในขณะที่ค่าขนส่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

CNN เผยว่า หน่วยงานด้านสถิติในฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีค่าเงินเฟ้อสูงถึง 2.3 ในเดือนกันยายน ซึ่งลดลงจาก 2.4%  ในเดือนสิงหาคม แต่ยังคงสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่ 0.9%

จาก National Statistician Dennis Mapa พบว่า สินค้าประเภทอาหารมีการเติบโตอย่างเชื่องช้าในการระงับเงินเฟ้อที่มีการเพิ่มขึ้น โดยพืชผลและปศุสัตว์ได้มีการเติบโตขั้นต่ำที่ 1.5% และราคาบุหรี่มีการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ช้าลง

แต่ต้นทุนค่าขนส่งกลับเพิ่มสูงขึ้นในเดือนกันยายน ค่าโดยสารรถสามล้อเพิ่มสูงขึ้นถึง 45.7% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีที่แล้ว และมีค่าเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 8.3% ซึ่งค่าขนส่งมีการเพิ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม หลังจากที่รัฐบาลได้ทำการเปิดให้บริการการขนส่งสาธารณะอีกครั้ง

มากไปกว่านั้นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกำลังประสบปัญหาอัตราค่าบริการการขนส่งนี้ และอย่างน้อย 30% ของกลุ่มครัวเรือนกลุ่มนี้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อตกลง 2.8%  เนื่องจากอัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็หมายความว่า สำหรับกลุ่มครัวเรือนกลุ่มนี้ ค่าขนส่งได้เพิ่มสูงขึ้นในฟิลิปปินส์ 16.3%

เงินเฟ้อในเดือนกันยายนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงควบคุมได้

หลายจังหวัดประสบปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ 2.4% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อของ Metro Manila ที่ 2.2% ราคาต่ำสุดตกลงที่ 0.8% ในขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 4.5%

ถึงแม้ว่า ตัวเลขนี้จะยังคงเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับธนาคารกลางที่มีค่าระหว่าง 2-4% ตัวเลขนี้ยังคงลดลง อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังคงน้อยกว่าตัวเลขทั้งปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.3% นอกจากนั้น Bangko Sentral ng Philippinas (BSP)  ได้มีการคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 1.8-2.6%  สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน, ข้าว และไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ

Mapa ยังบอกอีกว่า อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยคาดว่าจะตกลงที่ประมาณ 2.4-2.5% ภายในปี 2563

Show More
Back to top button