ข่าว

Biden Vs Trump: การประเมินการคำนวณการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

Thai Trading Focus

สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีเวลาเวลาที่แน่นอนว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเมื่อไหร่ เนื่องจากในแต่ละรัฐต่างมีข้อกำหนด และระยะเวลาที่ต่างกันในการนับคะแนนเสียง

การออกคะแนนเสียงจากทุกรัฐนั้นได้ปิดรับเมื่อวันพุธตอนเย็นตามเวลาสหรัฐอเมริกา ของวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลการนับคะแนนของบางรัฐนั้นถูกคาดการณ์ไว้ว่า จะทราบผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

แต่ก็ยังมีอีกหลายรัฐที่ได้นับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าง New York, North Dakota, Connecticut, Wyoming และรัฐอื่นๆ

ณ ตอนนี้ Biden-Harris ยังคงมีคะแนนที่เหนือกว่า โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่ 131 เสียง เมื่อเทียบกับ Trump-Pence  ซึ่งมีคะแนนเสียงอยู่ที่ 108 เสียงข้อมูลนี้อ้างอิงมาจาก The Guardian’s tally เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ถ้ารวบรวมคะแนนเสียงได้ 270 เสียง จะเป็นอย่างไร?

ไม่มีอะไรที่สามารถคาดเดาได้เลย ถ้าผู้สมัครหนึ่งคนจะชนะด้วยเสียง 27 เสียง แต่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงนั้นถูกนับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Trump และ Biden พร้อมที่จะกล่าวชัยชนะในคืนนี้ โดย Biden จะอยู่ที่บ้านเกิดของเขา หรือที่ Wilmington, Delaware ในขณะที่ Trump นั้นอยู่ที่ the White House

Trump ยอมรับด้วยตัวเองว่า เขาจะทำการคัดค้านผลการเลือกตั้งหลังจากวันเลือกตั้ง โดยเขานำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาล

โดยทั่วไปแล้วในแต่ละรัฐจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในสองถึงสามสัปดาห์หลังวันเลือกตั้ง

ผู้สมัครได้ถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะในวันเลือกตั้งนั้นมักจะเป็นผลจากการวิเคราะห์แบบ parisal analysis อย่างไม่เป็นทางการ

ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะในวันเลือกตั้งโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปารีสอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น

Show More
Back to top button