ข่าว

ความแตกต่างระหว่างวัคซีน Pfizer และ Moderna

Thai Trading Focus

ทั้งวัคซีน Pfizer (BNT162) และ Moderna (mRNA-1273) ได้ถูกประกาศให้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการติดเชื้อของโคโรน่าไวรัส

บริษัทที่ได้คิดค้นทั้งสองวัคซีนนี้เผยว่า  อาสาสมัครได้แสดงผลเป็นบวก จากนั้นพวกเขาได้ลองใช้วัคซีน Pfizer และผลปรากฎว่า 90% วัคซีนมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Moderna มีประสิทธิภาพสูงถึง 94.5%

ซึ่งเป็นข่าวดีมากในเรื่องของการป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า กับ SARS-CoV-2  ที่เริ่มจะเห็นแสงสว่าง

ความแตกต่างระหว่างวัคซีนทั้งสองชนิดนี้

ประสิทธิภาพ

การสร้าง NDTV, Pfizer ร่วมกับ BioNTech พบว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนมีค่าสูงถึง 90% ในขณะที่ Moderna ร่วมกับ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) และ BARDA ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง 94.5%

กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐฯ กล่าวว่า วัคซีนจะต้องมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50% ต่อผู้ติดเชื้อหนึ่งคน

การเก็บรักษา

วัคซีน Pfizer จะต้องถูกเก็บที่อุณหภูมิ  -70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 วันก่อนที่จะนำมาใช้งาน ในขณะเดียวกันวัคซีน Moderna จะต้องเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิคงที่ อยู่ที่ประมาณ 2-7 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งนานกว่าเวลาที่คาดการณ์ไว้ อยู่ทีประมาณ 7 วัน

ถึงแม้ว่าวัคซีน Moderna  จะต้องเก็บเป็นเวลานานกว่าวัคซีน Pfizer แต่วัคซีน Pfizer จำเป็นจะต้องมีสถานที่เฉพาะในการเก็บรักษา

ราคา The price

วัคซีน Moderna มีราคาสูงมาก หนึ่งโดสราคาอยู่ที่ประมาณ $38 ซึ่งสูงกว่าวัคซีน Pfizer $20

ถึงแม้ว่าวัคซีนจะมีราคาแพง แต่หนึ่งโดสของวัคซีน Moderna’s mRNA มีประมาณ 100 ไมโครแกรม ในขณะเดียวกัน Pfizer มีเพียงแค่ 30 ไมโครแกรม

จำนวนของวัคซีน

การเปิดตัว Barrons โดยใช้ Pfizer and Moderna ผู้ป่วยจะต้องได้รับวัคซีนเป็นจำนวนสองครั้ง ในการทดลองทางคลินิก วัคซีน Pfizerผู้ป่วยจะต้องได้รับการฉีดสองครั้ง ซึ่งเข็มที่สองจะได้รับหลังจาก 21 วันของผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก

ในขณะที่วัคซีนโดสที่สองนั้น ผู้ป่วยจะต้องได้รับเข็มที่สองหลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้ว 14 วัน

ผลผลิตโดยรวม

Pfizer และ BioNTech คาดว่า จะผลิตวัคซีนทั้งหมดทั้วโลกเป็นจำนวน 50 ล้านโดสในปี 2563 และผลิตเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.3 ล้านล้านโดสในปี 2564

ในขณะเดียวกันวัคซีน Moderna  จะถูกผลิตเป็นจำนวน 500 ล้าน ไปจนถึง 1 ล้านล้านโดสต่อปี โดยเริ่มผลิตในปี 2564

Show More
Back to top button