ข่าว

 นักบินอวกาศมีเงินเดือนเท่าไหร่กันนะ?

Thai Trading Focus

นักบินอวกาศมีเงินเดือนเท่าไหร่กันนะ?

GS ได้แบ่งเงินเดือนของพนักงานโดยอ้างอิงจากตำแหน่งหน้าที่, เทคนิค, การบริหารจัดการ ซึ่งมีทั้งหมด 15 ระดับ ระดับต่ำสุดคือ GS-1 ไปจนถึงระดับสูงสุดคือ GS-15

GS-3 หรือ GS-4 โดยปกติแล้วคือผู้ที่อยู่ในช่วงฝึกงาน ในส่วนของ GS-5 ถึง GS-7 เป็นช่วงของพนักงานมือใหม่ GS-8 ถึง GS-12 คือตำแหน่งที่เป็นระดับกลาง และ GS-13 ถึง GS-15 จะเป็นตำแหน่งหัวหน้า และตำแหน่งสูงสุด คือตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

NASA เผยว่า นักบินอวกาศที่อยู่ระดับ GS-12 มีรายได้อยู่ที่ US$65,140 ต่อปี ในขณะที่นักบินอวกาศระดับ GS-13 มีรายได้อยู่ที่ US$100,701 ต่อปี

ถ้าในกรณีที่นักบินอวกาศมีวุฒิจบการศึกษาพร้อมทั้งประสบการณ์ทำงาน เงินเดือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นักบินอวกาศที่อยู่ระดับ GS-15 มีรายได้อยู่ที่ US$142,000 ต่อปี International Business Times หรือ IBTimes เผย  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปี 2563

Business Insider  รายงานว่า ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นนักบินอวกาศได้ เนื่องจากการเป็นนักบินอวกาศจะต้องมีร่างกายแข็งแรง, จบวุฒิการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร์ หรือมีชั่วโมงการบินเครื่องบินเจ็ทอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง

นอกจากนั้นพวกเขาต้องสามารถควบคุมอารมณ์ และมีความเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากงานลักษณะนี้เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง และใช้เวลานาน ซึ่งพวกเขาจะต้องอยู่ห่างจากคนที่พวกเขารักเป็นเวลานานอีกด้วย

.

Show More
Back to top button