ข่าว

ตลาดแรงงาน: ผลกระทบจากเทคโนโลยี, โลกาภิวัฒน์ และโรคระบาดโควิด 19 

Thai Trading Focus

ตลาดแรงงาน: ผลกระทบจากเทคโนโลยี, โลกาภิวัฒน์ และโรคระบาดโควิด 19

เทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ สองสิ่งนี้มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อตลาดแรงงานในระยะสั้น หรือแม้แต่นักวิเคราะห์บางท่านออกมากล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นสาเหตุที่ทำให้โอกาสของตลาดแรงงานลดลง และยังมีความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์คนอื่นๆ ที่ให้ความเห็นตรงกันข้ามว่า ด้วยเทคโนโลยีทำให้ตลาดแรงงานมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า มีการเพิ่มขึ้นในเรื่องของความต้องการหางานในส่วนงานที่ไม่ใช่ลักษณะงานที่เป็นงานประจำ และด้วยสาเหตุนี้ทำให้มีการสอดคล้องกับการทำงานในลักษณะที่เป็นงานประจำ
เมื่อปลายปี 2562 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ไม่มั่นคงในอนาคต เนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และโลกาภิวัฒน์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ได้ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างไม่มีคาดคิดในตลาด อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อรายได้ในครัวเรือนและรายได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย ซึ่งแน่นอนค่ะว่า สาเหตุนั้นมาจากผลกระทบของโควิด 19 นั่นเอง

โรคระบาดโคงิด 19 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน

โควิด 19 ดูเหมือนว่าจะส่งผลทำให้ความไม่เท่าเทียมกันเพิ่มสูงขึ้นไปทั่วในตลาดแรงงาน, การจ้างงานลดลง ซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วในปีที่เกิดวิกฤตทางการเงินในปี 2550-2551 และมีอัตราการเร่งการทำงานในอนาคต และด้วยผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอย่างรุนแรง หรืออาจเรียกว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เลยก็ว่าได้ อุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความลึกซึ้ง
ไวรัสโควิด 19 ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ทำให้รัฐบาลทั่วโลกจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยกิจกรรมของธุรกิจ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทุกส่วนก็ตาม ผลกระทบจากโรคระบาดนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจ, ตลาดแรงงาน และตลาดของบุคคลทั่วไป ธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กหลายแห่งต่างเลือกที่จะปิดกิจการ รายงานข้อมูลจาก World Economic Forum พบว่า ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน 2563 เกือบ 55% ของเศรษฐกิจของ 100 ประเทศทั่วโลกได้ทำการปิดกิจการลง ซึ่งส่งผลกระทบเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม ยกเว้นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น เช่น อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เริ่มฟื้นฟูขึ้น แต่ทุกอุตสาหกรรมยังคงต้องทำตามกฎระเบียบในเรื่องของการรักษาระยะห่างและกฎด้านสุขภาพนั่นเอง

 

Show More
Back to top button