ข่าว

เทรนการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) : เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19

Thai Trading Focus

เทรนการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) : เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19

ความสนใจในกิจกรรมมีมากน้อยเพียงใด?

นอกจากนักเรียนแล้ว แรงงาน และความคาดหวังของพนักงงานในอนาคตก็ยังคงต้องมีส่วนร่วมกันมากขึ้น จากข้อมูลของ World Economic Forum พบว่า ความสนใจในการสัมมนาออนไลน์ได้เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงโควิด 19 โดยมีจำนวนผู้ที่ต้องการมองหาโอกาสในการฝึกฝนตนเองผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า ในขณะที่จำนวนของผู้ว่าจ้างต้องการที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนให้กับพนักงานของเขาเองได้เพิ่มขึ้นสูงถึงห้าเท่า และจำนวนของผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นถึงเก้าเท่า
จากจำนวนทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลที่อยู่ในสถานะการเป็นพนักงานของบริษัทและได้เข้าร่วมโปรแกรมการสัมมนาออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษาและปรับปรุงทักษะของตนเอง พบว่า 88% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นพนักงาน พวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันในการปรับเปลี่ยนทักษะให้เข้ากับยุคของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการวิเคราะห์ข้อมูล, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี
Show More
Back to top button