ข่าว

ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึง WhatsApp ได้ ถ้าไม่ยอมรับกฎข้อใหม่

Thai Trading Focus

WhatsApp บังคับให้ผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขการให้บริการข้อใหม่

ถ้าคุณต้องการที่จะใช้บริการ WhatsApp ต่อไป ผู้ใช้จะถูกบังคับให้ยอมรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงใหม่เสียก่อน เนื่องจากถ้าผู้ใช้งานไม่ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นี้ ผู้ใช้งานก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการข้อความใน WhatsApp ได้

หลังจากที่มีการยอมรับเงื่อนไขแล้ว ข้อมูลใหม่จะถูกแชร์ไปยังเฟสบุ๊ค โดยจะมีผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งานที่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้ จะต้องทำการแชร์เบอร์โทรศัพท์,การแลกเปลี่ยนข้อมูล, ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการ, ข้อมูลที่มีปฎิสัมพันธ์, ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ, IP address และข้อมูลอื่นๆ กับเฟสบุ๊ค

ในอนาคต WhatsApp จะทำการแชร์ข้อมูลบางส่วนกับเฟสบุ๊ค ซึ่งข้อมูลบางส่วนนั้น ผู้ใช้งานจะต้องเห็นด้วยกับการแชร์ข้อมูลเสียก่อน

นโยบายของ WhatsApp ในเรื่องของการแชร์ข้อมูลให้กับเฟสบุ๊คไม่ใช่เรื่องแลกอะไร เนื่องจาก WhatsApp ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเฟสบุ๊คแล้ว หลังจากที่มีการซื้อบริษัทกันในปี 2557 ด้วยเงินมูลค่า US$16 ล้านล้าน หรือ 190 ล้านล้านล้านรูปีห์ ณ วันนี้

Show More
Back to top button