ข่าว

Tesla สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินเดีย

Thai Trading Focus
อ่านตอนนี้ :  Tesla เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทำให้การแข่งขันการลงทุนในเอเซียนมีความเข้มข้นมากขึ้น
Show More

Leave a Reply

Back to top button