ข่าว

ผลกระทบจากกฎความเป็นส่วนตัวของ WhatsApp ข้อใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า

Thai Trading Focus

ผลกระทบจากกฎความเป็นส่วนตัวของ WhatsApp ข้อใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า

ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น WhatsApp ได้รับผลกระทบจากการใช้งาน โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานฟิเจอร์บางอย่างได้ ถ้าผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับกฎความเป็นส่วนตัวที่ออกมาใหม่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี 2564

ผลกระทบจากการออกกฎใหม่ของ WhatsApp ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะส่งและอ่านข้อความในแอพพลิเคชั่นได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้ WhatsApp business อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจะยังคงสามารถรับโทรศัพท์และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ
เมื่อไม่นานมานี้ WhatsApp ได้ขอร้องให้ผู้ใช้งานเห็นด้วยกับกฎใหม่ล่าสุดนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า ซึ่งถ้าผู้ใช้งานยอมรับในกฎนี้ พวกเขาก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหหมดใน WhatsApp business ได้

“อีกไม่นานผู้ใช้งาน (ที่เห็นด้วยกับกฎข้อใหม่ของ WhatsApp) จะยังคงสามารถรับโทรศัพท์และการแจ้งเตือนข้อความได้ แต่พวกเขาจะไม่สามารถอ่านหรือส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นได้” บทความนี้เอามาจากในอีเมลล์ โดยอ้างอิงจาก TechCrunch
“อีกไม่นาน” ในที่นี้หมายถึงอีก 2-3 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีวันที่บ่งบอกแน่ชัดในอีเมลล์

กฎข้อใหม่: หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม

WA เผยว่า ถ้าผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับกฎข้อใหม่หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคมบัญชีของพวกเชาจะไม่ได้ถูกลบออกโดยอัตนมัติ แต่การลบบัญชีออกนั้นจะต้องถูกกระทำโดยผู้ใช้งานเท่านั้น

จากเว็บไซด์ของ WhatsApp บัญชีที่ถูกลบออกนั้นจะถูกลบก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานนั้นไม่มีการใช้งานแอพพลิเคชั่นมาเป็นเวลา 120 วัน บัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน ก็คือบัญชีที่ผู้ใชงานไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเลย

การลบบัญชีนั้นไม่เพียงแต่มีผลกับผู้ใช้งานที่ไม่ยอมรับในกฎข้อใหม่เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อผู้ใช้งานทุกคน เนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะเก็บเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ใน WhatsApp จากการที่ไม่ใด้ถูกใช้งาน

เมื่อไม่นานมานี้ WhatsApp ได้เลื่อนวันกำหนดผลบังคับใช้กฎข้อใหม่ของ WhatsApp จากเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากที่กฎใหม่นี้ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดในหลายประเด็น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความไม่เข้าใจทำให้ผู้ใช้งานกังวลในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการสนทนาแก่ Facebook

กฎใหม่ของ WhatsApp ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ Facebook นั้นส่งผลกระทบต่อช่องแชทในบัญชีธุรกิจ แต่ถึงอย่างก็ตามบทสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน WhatsApp จะยังคงถูกเก็บรักษาด้วย end-to-end encryption

ผู้ใช้ยังคงสามารถส่งออกประวัติสนทนาและดาวน์โหลดการรายงานบัญชีของพวกเขา ก่อนวันที่15 พฤษภาคม มากไปกว่านั้นพวกเขาสามารถที่จะลบบัญชีของพวกเขาด้วยตัวเองได้ แต่ WhatsApp จะขอเตือนก่อนว่า ถ้าผู้ใช้งานได้รายงานความต้องการไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

การอัพเดรตกฎควาเมป็นส่วนตั้วนี้ส่งผลให้ผู้ใช้งานหลายคนหันไปใช้แอพพลิเคชั่นที่มีความคล้ายคลึงกัน อย่างเช่น Telegram และ Signal เป็นต้น

Show More
Back to top button