ข่าว

เมื่อหุ่นยนต์เข้ามาครองโลก: งานใหม่ๆ ก็จะเกิดขึ้น

Thai Trading Focus

เมื่อหุ่นยนต์เข้ามาครองโลก: งานใหม่ๆ ก็จะเกิดขึ้น

จากรายงานของ World Economic Forum (WEF) พบว่า แรงงานมนุษย์ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ ในขณะที่จะมีอีกหลายอาชีพที่เกิดขึัน ในะหว่างที่หุ่นยนต์เข้ามาครอบครองโลก ซึ่งพวกเราได้สรุปลงมาในบทความนี้ โดยอ้างอิงจาก CNN

แล้วอาชีพอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นใหม่?

อาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว, ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นจะเป็นอาชีพประเภทวิศวกร, คอมพิวเตอร์ และนักพัฒนาด้านสินค้า

พนักงานบางกลุ่มอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องต้องเปลี่ยนสายงาน จากรายงานพบว่า 94% ของธุรกิจทั้งหมด ต้องการให้พนักงานมองหาทักษะใหม่ๆ และทักษะที่ถูกพัฒนาได้เพิ่มขึ้น 65% ในปี 2561

นักวิเคราะห์จากทีมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ของ LinkedIn เผยว่า อาชีพหลายอาชีพได้ย้ายมาทำ “อาชีพใหม่ๆ” ซึ่งเมื่อ 5 ปีหลังมานี้ หลายอาชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ในบางอาชีพไม่ได้ใช้ทักษะเดิมเลยแม้แต่น้อง ยกตัวอย่างเช่น 50% ของพนักงานได้เปลี่ยนอาชีพของตนเองมาทำงานด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และปัญาประดิษฐ์ ซึ่งอาชีพเดิมของพวกเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพใหม่เลย อาชีพด้านเทคนิค 67%, อาชีพในการสร้างคอนเทนต์ 72% และอาชีพขายสินค้าอีก 75%

ทักษะที่จะต้องพัฒนา

การคิดแบบมีเหตุมีผล, คิดวิเคราะห์, ความสามารถในการแก้ปัญหา ทั้งสามทักษะนี้เป็นทักษะที่คุณควรพัฒนา

เพราะฉะนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่จะต้องใหความสำคัญในเรื่องของการลงทุนในการฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะทางด้านนี้ จากรายงานพบว่าพนักงานจำนวนครึ่งหนึ่งยังคงทำงานในสายอาชีพเดิม แต่พวกเขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มเติม เพื่อพัฒนางานของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

WEF ได้อ้างอิงถึงผู้ให้ความรู้ออนไลน์อย่าง Coursera ว่า  ระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงมิถุนายน  มีการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า แก่พนักงานและ 4 เท่า แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้

Show More
Back to top button