ข่าว

ประเทศจีนแสดงถึงการฟื้นตัวเนื่องจากมียอดส่งออกเพิ่มขึ้น

Thai Trading Focus

China Shows Recovery As Exports Grew
ประเทศจีนแสดงถึงการฟื้นตัวเนื่องจากมียอดส่งออกเพิ่มขึ้น

ยอดการส่งออกของประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ ประเทศหลักๆ ส่วนใหญ่ต้องการหลีกหนีจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 จากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่่ง ซึ่ง่งผลให้ความต้องการสินค้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น และทำให้จีนได้กลายมาเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

ในวันที่ 7 กรมศุลกากรของจีนกล่าวว่า ยอดส่งออของจีนมีมูลค่าสูงถึง $263.92 พันล้านในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 32.3%  รายได้เพิ่มส฿งขึ้น 43.1% หรือเท่ากับ $221.06 พันล้าน เมื่อไม่นานมานี้ยอดส่งออกและนำเข้ารายเดือนมีการเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว โดยการเติบโตในเดือนเมษายนสูงขึ้นถึง 30.6%, 38.1% ในเดือนมีนาคม, 60.6% ในเดือนมกราคม และ 22.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ตามลำดับ

ยอดการส่งออกช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนในปีนี้เพิ่มขึ้น 44.0% จากปีที่แล้วอยู่ $973.7 พันล้าน และยอดการนำเข้า $815.79 พันล้าน มากไปกว่านั้นผลการดำเนินงานในครั้งนี้ส่งผลให้ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น ($744.61 พันล้าน) และยอดนำเข้า ($655.21 พันล้าน) ในเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2562 ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด 19

การเพิ่มขึ้นของการส่งออกเป็นเหตุผลหลักที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของผู้บริโภคจากต่างประเทศ พวกเขากล่าวว่า สินค้าจากจีนเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐฯ และยุโรป โดยเฉพาะในช่วงของโรคระบาดโควิด 19 นี้ หรือแม้กระทั่งตอนที่เศรษฐกิจกลับมาปกติอีกครั้ง พวกเราคาดว่าสินค้าจากประเทศจีนจะยังเป็นที่ต้องการของตลาด

ปัจจัยอีกข้อหนึ่งทก็คือ การนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการฟื้นตัวด้านความต้องการของผู้บริโภคในประเทศจีน

 

Show More
Back to top button