ข่าว

อัตราการเพิ่ม/ลดของงาน

Thai Trading Focus

อัตราการเพิ่ม/ลดของงาน

เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยให้ชีวิตมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทำในแต่ละวัน ตั้งแต่การทำอาหารไปจนถึงการทำธุรกิจ และด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้อัตราการสร้างและลดงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น หลักจากที่มีการคิดค้นคอมพิวเตอร์ อาชีพนักพิมพ์ก็หายไป มากไปกว่านั้นหลังจากที่มี Youtube อาชีพ Youtuber ก็กลายมาเป็นอาชีพใหม่ขึ้นในยุคนี้ ทั้งสองเหตุการณ์เป็นการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่เพียงแต่ลบล้างอาชีพเก่าๆ ออกไป แต่เทคโนโลยีได้สร้างอาชีพใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอีกด้วย

ในทางทฤาฎีอัตราการเกิดอาชีพใหม่ๆ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอัตราการลบล้างอาชีพเก่าๆ ทั้งนี้ในปี 2563 อัตราการลบล้างอาชีพเก่าๆ นั้นเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมนุษย์เรากำลังเชิญหน้ากับโรคระบาด ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดอาชีพใหม่กลับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ดังนั้นทุกอุตสาหกรรมควรโฟกัสไปที่งานที่ใช้ระบบอัตโนมัติ

จำนวนการเพิ่มขึ้นและลดลงของงาน

จากการคาดการณ์ ในปี 2568 งานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะสูญหายไป 6.4% เมื่อเทียบกับอัตราล่าสุดจาก 15.4% จะลดลงเป็น 9% ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของการเกิดอาชีพใหม่จะเพิ่มขึ้น 5.7%  จาก 7.8% เพิ่มเป็น 13.5% ตัวเลขเหล่านี้เกิดจากจำนวนพนักงานทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามของบริษัทและองค์กรต่างๆ ผลสรุปที่ได้ก็คือ ภายในปี 2568 งานจำนวน 85 ล้านงานจะหายไป เนื่องจากงานเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ และงานใหม่จำนวน 97 ล้านงานจะเพิ่มขึ้น โดยบทบาทของงานที่เกิดขึ้นใหม่จะปรับให้เข้ากับหน้าที่และการจัดสรรงานระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร และอัลกอริธึมได้ดีขึ้น อ้างอิงจาก World Economic Forum ใน ‘The Future of Jobs Report 2020’ ซึ่งถูกรวบรวมมาจาก 26 ประเทศทั่วโลก

เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะทำงานในยุคของเทคโนโลยีนี้ คุณจะต้องปรับปรุงและพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พัฒนาการของเทคโนโลยีควรจะกระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อไม่ให้เราด้อยกว่าเทคโนโลยี การดำรงชีวิตอยู่ในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไม่ควรจะทำร้ายมนุษย์อย่างพวกเรา แต่ควรมอบโอกาสใหม่ๆ ให้พวกเราแทน

Show More
Back to top button