การลงทุนการเงินข่าว

BoA เตือนความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจยุโรปจะอยู่ในภาวะถดถอย

Thai Trading Focus

BoA เตือนความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจยุโรปจะอยู่ในภาวะถดถอย

Bank of America (BoA) เตือนการลงทุนในหุ้นธนาคาร, หุ้นประกันภัย และหุ้นพลังงาน อย่างเช่น Barclays ในประเทศอังกฤษ และ BNP Paribas ในฝรั่งเศส ให้เตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจในยุโรปจะอยู่ในภาวะถดถอย

CNBC กล่าวเมื่อวันที่ 26 (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่า BoA เลือก KBC Group ประเทศเบลเยียม (ประกันภัย), Intesan Paolo ประเทศอิตาลี (ธนาคาร) และ Eni (พลังงาน), Nordea Bank ประเทศฟินแลนด์ (ธนาคาร), Leppsol ประเทศสเปน (พลังงาน), Barclays ประเทศอังกฤษ (ธนาคาร) และ Aviva (ประกันภัย), BNP Paribas ประเทศฝรั่งเศส (ธนาคาร)

เหตุผลที่เขาให้คำแนะนำนี้ก็เพราะความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในยุโรป Eurostat เผยว่า ยุโรปโซน (20 ประเทศที่ใช้ค่าเงินยูโร) กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแกของปีนี้อยู่ที่ -0.1% เทียบจากไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราเติบโตติดลบ (-) สองไตรมาสติดต่อกัน

ดัชนีความอ่อนไหวของธุรกิจในยุโรปโซนเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 0.19 ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2021 ด้วยแบบจำลองการวิเคราะห์ของตนเอง BoA ประเมินว่า สภาพเศรษฐกิจในยุโรปเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2020

ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทขนาดใหญ่มีความสามารถในการสร้างกำไรได้ดีกว่า บริษัทที่มีการเติบโตและมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีการป้องกันราคาหุ้นได้ดีกว่า
มากไปกว่านั้นบริษัทที่ได้รับเลือกโดย BoA มีมูลค่าตลาดมากกว่า 5 พันล้านยูโร และผลตอบแทนเงินสดล่วงหน้า 12 เดือนนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

BoA วิเคราะห์ว่า บริษัทที่ให้เงินสดแก่นักลงทุนผ่านการจ่ายเงินปันผลหรือการซื้อหุ้นคืนกำลังได้รับความสนใจในช่วงเศรษฐกิจถดถอย นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2011 ที่รายได้จากเงินปันผลมีประสิทธิภาพดีกว่ากำไรจากตราสารหนี้ ตามข้อมูลของ BoA

ผลตอบแทนฟอร์เวอร์ดที่คาดว่าจะได้คืนจำนวน 12 เดือนคือ อัตราส่วนของเงินสดที่บริษัทคาดว่าจะมีต่อผู้ถือหุ้นในปีหน้าต่อราคาหุ้นปัจจุบัน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้คืนของกลุ่ม KBC คือ 14.2%, Intesa San Paolo คือ 13.5% และ Eni คือ 13.4% บาร์เคลย์คือ 12.5%, BNP Paribas คือ 12.3%

Show More
Back to top button