Forex และตลาด

ทำไมนักลงทุนถึงต้องมีบัญชีแยก

Thai Trading Focus

ทำไมนักลงทุนถึงต้องมีบัญชีแยก


บัญชีแยก

โดยทั่วไปแล้วบัญชีแยกเป็นพอร์ตการลงทุน พอร์ตการลงทุนนี้เป็นของนักลงทุน แต่ได้รับการจัดการโดยบริษัทการลงทุนที่มีประสบการณ์ นักลงทุนส่วนใหญ่เปิดบัญชีแยกต่างหากผ่านนายหน้าหรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือเปิดผ่านบริษัทประกันภัยหรือถือไว้ที่ธนาคาร

บางคนเรียกบัญชีนี้ว่าเป็นบัญชีที่มีการจัดการเป็นรายบุคคลหรือบัญชีที่มีการจัดการแยกต่างหาก (SMA)

วิธีการทำงานของบัญชีแยก

โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนรายย่อยที่มีฐานะร่ำรวย หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ นักลงทุนที่มีตัวเลขในการลงทุนอย่างน้อยหกหลักจะเป็นเจ้าของบัญชีประเภทนี้ นอกจากนี้เจ้าของบัญชีนี้มักต้องการเป็นพันธมิตรกับผู้จัดการทางการเงินระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจง

โดยพื้นฐานแล้ว การลงทุนขั้นต่ำที่นักลงทุนต้องเปิดบัญชีนี้จะเริ่มต้นที่ 100,000 ดอลลาร์ หลังจากที่นักลงทุนเปิดบัญชีแล้ว ผู้จัดการทางการเงินจะเสนอกลยุทธ์ที่ตรงกับเป้าหมายของนักลงทุนสำหรับบัญชีนั้นๆ

สำหรับบัญชีแยกนี้ เราจะไม่นำเงินทุนกับเงินจากนักลงทุนรายอื่น อย่างเช่น กองทุนรวม มารวมในบัญชีเดียวกัน

ผู้ลงทุนสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของตนเองได้หลากหลายรูปแบบ

ในแต่ละวัน ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนหรือที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIA) จะเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย

ในคำจำกัดความกว้างๆ บัญชีนี้เป็นของนักลงทุนรายเดียว ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของบริษัท, บุคคลธรรมดา หรือนักลงทุนรายย่อย

บุคคลนั้นจึงจ้างผู้จัดการทางการเงินมืออาชีพเพื่อดูแลบัญชี หลังจากที่ผู้จัดการทางการเงินได้รับอำนาจตามดุลยพินิจในการจัดการบัญชีแล้ว เขาหรือเธอก็ทำการตัดสินใจลงทุนอย่างจริงจัง ผู้จัดการจะพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า การยอมรับความเสี่ยง ขนาดสินทรัพย์ และเป้าหมายในการตัดสินใจทุกครั้งเสมอ

อะไรคือสิ่งที่ควรพิจารณา?

ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจเปิดบัญชีนี้ เขาหรือเธอควรเรียนรู้โครงสร้างค่าธรรมเนียมของผู้จัดการทางการเงิน โครงสร้างค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไป และบางครั้งอาจมีราคาแพงมาก
ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและ RIA โดยทั่วไปมีตั้งแต่ 1% ถึง 3% ของจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

Show More
Back to top button