Forex และตลาด

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อของสำหรับนักเทรดแบบเดย์เทรด

Thai Trading Focus

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อของสำหรับนักเทรดแบบเดย์เทรด

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย เป็นการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมักใช้วิเคราะห์หุ้น และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักเทรดจำนวนมากพึ่งพาการวิเคราะห์นี้ เนื่องจากการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายแสดงถึงระดับสภาพคล่องของสินทรัพย์นั้นๆ และยังแสดงถึงความยาก ง่ายของการเข้าหรือออกตลาดเมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันได้อีกด้วย

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

ยิ่งหุ้นมีการเทรดในปริมาณมากขึ้น จะทำให้นักเทรดมีวิธีการซื้อหรือขายหุ้นได้ง่ายขึ้น โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ นั่นเป็นเพราะมีนักเทรดมีจำนวนมากในตลาด เนื่องจากพวกเขากำลังรอซื้อหุ้นของคุณอยู่ และในขณะเดียวกันพวกเขาก็รอคุณขายหุ้นด้วยเช่นกัน

เมื่อราคาถูกผลักดันให้สูงขึ้น ผู้ซื้อจะเป็นผู้ควบคุมตลาด โดยปริมาณการซื้อเกิดขึ้นที่ราคาเสนอซื้อ ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ผู้ขายยินดีที่จะขาย และยังแสดงให้เห็นว่า มีคนต้องการซื้อหุ้น

ในทางกลับกัน หากราคาถูกผลักดันให้ต่ำ ผู้ขายจะเป็นผู้ควบคุมตลาด โดยปริมาณการขายจะเกิดขึ้นในราคาเสนอซื้อ ซึ่งแสดงถึงราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อต้องการ และยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายไม่ต้องการถือหุ้น

คุณสามารถดูปริมาณได้ที่จุดต่ำสุดของราคาหุ้น แผนภูมิปริมาณการซื้อขายแบบรายวันจะบอกจำนวนหุ้นที่มีการแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน

บางครั้งแผนภูมิปริมาณการซื้อขายอาจเป็นในรูปแบบของสีต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น หากกราฟเป็นสีแดงแสดงถึงราคาที่ลดลงในช่วงเวลานั้น หากเป็นเช่นนั้น ตลาดจะถือว่า มีปริมาณการขายจำนวนมาก ในทางกลับกันหากกราฟเป็นสีเขียวแสดงถึงราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น หากเป็นเช่นนั้น ตลาดจะถือว่า มีปริมาณการซื้อจำนวนมาก

ปริมาณซื้อขายสัมพัทธ์

นักเทรดยแบบเดย์เทรดมักชอบซื้อขายหุ้นที่มีปริมาณสูง เนื่องจากช่วยให้เข้าหรือออกจากตำแหน่งได้เร็วขึ้น โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งนั้นๆ

ปริมาณสถิติโดยเฉลี่ยบอกถึงจำนวนหุ้นที่มีการแลกเปลี่ยนในวันนั้นๆ ซึ่งในแต่ละวันอาจจะมีทั้งปริมาณการซื้อขายมากและปริมาณการซื้อขายต่ำ

เพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับวันที่มีปริมาณการซื้อขายมาก วันนั้นมักจะมีความผันผวนและราคาสูง มีการเคลื่อนไหวทั้งขึ้นและลง ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ปริมาณการขายมาก ราคาจะลดลง

หากเป็นปริมาณการซื้อส่วนใหญ่ ราคาหุ้นจะขยับสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า นักเทรดจำนวนมากต้องการถือหุ้น อีกทั้งมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผลักดันให้มีปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดคือ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรืออาจะเกิดจากนักเทรดมีความกังวล หรือพอใจกับกำไรที่เป็นไปได้ของหุ้นนั้นๆ

Show More
Back to top button