Forex และตลาด

การบริหารจัดการการเทรด โดยใช้ stop and reverse order

Thai Trading Focus

การบริหารจัดการการเทรด โดยใช้ stop and reverse order

Stop and reverse order (SAR) เป็นประเภทหนึ่งของ Stop loss โดยคำสั่ง Stop loss เปิดโอกาสให้นักเทรดออกจากการเทรดของตนเองทันที เมื่อการเทรดนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในขณะเดียวกัน stop and reverse order ประกอบไปด้วยองค์ประกอบการเทรดและการบริหารจัดการความเสี่ยง

จุดประสงค์ของ Stock Loss Order

ก่อนที่เราจะมาพูดถึง stop and reverse order เราควรจะต้องทำความเข้าใจว่า Stop loss order ทำงานอย่างไรเสียก่อน คำสั่งซื้อนี้ช่วยให้นักเทรดเข้าหรือออกจากการซื้อขายได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ราคาของสินทรัพย์แตะถึงระดับหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดความเสี่ยงของราคาที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

เมื่อใดที่คุณควรใช้ Stop And Reverse Order?

Stop and reverse order เป็นคำสั่งซื้อที่ขยายมาจาก Stop loss คำสั่งซื้อถูกใช้เมื่อนักเทรดต้องการย้อนกลับตำแหน่งอย่างรวดเร็ว

ยกตัวอย่างเช่น นักเทรดใช้คำสั่งนี้ เมื่อเขาทำการซื้อขายระยะยาว แต่เขากลับต้องการออกจากการซื้อขายนั้นและเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้น ณ ราคาเดียวกัน

แน่นอนครับว่า คุณสามารถทำกระบวนการเดียวกันได้ด้วยตนเอง คุณสามารถออกจากคำสั่งซื้อที่มีอยู่ แล้วทำคำสั่งซื้อใหม่ได้ อย่างไรก็ตามการใช้ Stop and reverse order จะมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากกว่า เมื่อเทียบกับ Stop loss เนื่องจากทำให้กิจกรรมการเข้าและออกตลาดเป็นคำสั่งเดียวกัน

Stop And Reverse Order ทำงานอย่างไร?

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ไม่มีบริการคำสั่งซื้อนี้ เนื่องจากไม่ใช่คำสั่งซื้อที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นโดยปกติแล้วนักเทรดจะใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายหรือซอฟต์แวร์รายการคำสั่งซื้อเท่านั้น

นอกจากนี้คำสั่งซื้อนี้อาจถูกนำไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย แต่วิธีการเหล่านี้จะนำมาซึ่งจุดจบเดียวกัน โดยเป็นการทำการซื้อขายใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม

แต่ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์ที่มีคำสั่ง Stop and reverse order หากซอฟแวร์ที่คุณใช้อยู่ไม่มีฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถสร้างคำสั่งหยุดและย้อนกลับได้ด้วยตนเอง โดยเพิ่มสัญญา ล็อต หรือหุ้นเป็นสองเท่าในคำสั่ง Stop loss

ยกตัวอย่างเช่น หากนักเทรดมีสัญญาหนึ่งสัญญาสำหรับการเทรดระยะยาว คำสั่ง Stop-Loss ที่กำหนดไว้สำหรับสัญญาสองฉบับจะทำงานเหมือนกับคำสั่งนี้ทุกประการ

Show More
Back to top button