Forex และตลาด

ทำไมประเด็นการเมืองถึงส่งผลกระทบกับมูลค่าสกุลเงิน

Thai Trading Focus

ทำไมประเด็นการเมืองถึงส่งผลกระทบกับมูลค่าสกุลเงิน

เมื่อคุณเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ นั่นก็แปลว่า คุณกำลังเทรดการเปลี่ยนแปลงของอัตราสกุลเงินจองประเทศนั้นๆ และเมื่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าสกุลเงินก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย แล้วปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ง่ายที่สุด? คำตอบก็คือสถานการณ์ทางการเมืองนั่นเอง เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดที่ถูกตั้งขึ้นและดำเนินการโดยประเทศนั้นๆ ทำให้บทบาททางการเมืองไม่สามารถแยกออกจากตัวประเทศนั้นๆ ได้ มากไปกว่านั้น Investopedia เผยว่า ความวุ่นวายทางการเมืองอาจทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในสกุลเงิน และอาจมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังสกุลเงินของประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย ดังนั้นประเด็นการเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าสกุลเงินได้

ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาทางการเมืองส่งผลต่อค่าสกุลเงิน มีดังนี้:

การเลือกตั้ง

ช่วงการเลือกตั้งเป็นช่วงที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ภาวะการเมืองรวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก ดังนั้นเจ้าของกองทุนจึงมีแนวโน้มที่จะรักษาเงินทุนของตนไว้

ดังนั้นดอกเบี้ยที่ลดลงของเจ้าของกองทุนสำหรับการลงทุนในประเทศ ส่งผลให้มูลค่าของสกุลเงินลดลง เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่เข้ามาลดลงนั่นเอง

ความไม่แน่นอนของสังคม

นอกจากการเลือกตั้งแล้ว สภาพสังคมที่ไม่มั่นคงยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของสกุลเงินอีกด้วย เมื่อประชากรเริ่มไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ปกครองอยู่ ความตึงเครียดทางสังคมอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจได้

และด้วยเหตุนี้อาจนำไปสู่การถอนการลงทุนเนื่องจากรัฐบาลล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่และลดมูลค่าของสกุลเงิน

ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ความขัดแย้งของรัฐอาจส่งผลต่อมูลค่าสกุลเงินของประเทศด้วย เนื่องจากความขัดแย้งทำให้เกิดความเสี่ยงมหาศาลต่อสินทรัพย์การลงทุนในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งสามารถลดผลการดำเนินงานทางการค้าและธุรกิจของบริษัทข้ามชาติในประเทศนั้นๆ ได้ มากไปกว่านั้นหากความขัดแย้งดำเนินต่อไปจนจะมีการเผชิญหน้าทางทหารก็จะทำลายความเสี่ยงของทรัพย์สินการลงทุนได้ เพราะฉะนั้นไม่มีใครเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงนี้และเลือกที่จะรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของตนในประเทศที่ปลอดภัยกว่า

ความคิดเห็นและการโต้เถียงทางการเมือง

การเคลื่อนไหวของสกุลเงินของประเทศได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัญหาและกิจกรรมของนักการเมือง เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐออกแถลงการณ์ที่มีผลต่อศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองหรือเศรษฐกิจของประเทศ มูลค่าของสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของ USD อ่อนค่าลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเผยว่า มันเป็นสัญญาณที่ดี หลังจากนั้นไม่นานมูลค่าของ USD ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนไปถึงจุดต่ำสุด โดยสรุปแล้วการเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าสกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ

Show More
Back to top button