Forex และตลาด

การเทรดฟอเร็กซ์: การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

Thai Trading Focus

การเทรดฟอเร็กซ์: การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือ วิธีการในการเมินทิศทางของราคา โดยใช้ข้อมูลทางด้านราคาในอดีตมาเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลทางด้านราคาเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามการเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูล เรายังสามารถใช้ข้อมูลชนิดอื่นได้อีกด้วยนอกจากการใช้ข้อมูลทางด้านราคา ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการเทรด หรือการเปิดออเดอร์

เมื่อคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณจะต้องนำทฤษฎีพื้นฐานมาปรับใช้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้การวิเคราะห์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะต้องหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับสไตล์ของคุณเอง หลังจากนั้นค่อยมองหาเทคนิคอื่นๆที่คุณสามารถปรับใช้กับเทคนิคเดิมที่คุณใช้อยู่นั่นเอง

Investopedia เผยว่า สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการคาดการณ์หรือการพยากรณ์ทิศทางของราคา ซึ่งราคานั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด (รวมไปถึงคู่สกุลเงินตราต่างประเทศ)

นักเทรดเกือบทุกคนนิยมใช้เทคนิคนี้ หรือแม้กระทั่งนักเทรดที่มักใช้วิธีการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก พวกเขายังต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค ก่อนที่จะตัดสินใจเทรด

นอกจากนี้สำหรับทฤษฎีเบื้องต้นของวิธีนี้ กราฟจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับนักเทรดในการคาดการณ์การเข้าและการออกตลาด มากไปกว่านั้นกราฟยังช่วยให้นักเทรดเห็นภาพทิศทางของราคาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เพราะฉะนั้นนักเทรดจึงมักนิยมใช้กราฟในการหาราคาที่เหมาะสมหรือราคาที่พวกเขาควรจะซื้อได้

ข้อสรุปโดยรวม

ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีใครที่สามารถบอกได้ว่า วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคจะถูกต้อง 100% เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางการตลาดมีผลกระทบต่อราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยพื้นฐานของตลาดและปัจจัยอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ความเห็นที่แตกต่างกัน, ความหวัง, ความกลัว และความรู้สึกของผู้ซื้อ/ผู้ขายในตลาด ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ทั้งนั้นการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของทิศทางการตลาดอย่างน้อยก็เป็นการชี้ทางให้นักเทรด หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สัญญาณ” นั่นเอง และเป้าหมายของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ก็เพื่อที่จะได้รู้ถึงสัญญาณบนพื้นฐานของปัจจัยทางการตลาดโดยการใช้ข้อมูลในอดีตเป็นหลัก

ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาอยู่ในรูปของเทรน ซึ่งทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคนี้จะไม่เชื่อในเรื่องของการเคลื่อนไหวของโครงสร้างราคาแบบสุ่มหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนั้นราคายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน 3 ทิศทาง นั่นก็คือ ขึ้น, ลง หรือคงที่นั่นเอง

Show More
Back to top button