Forex และตลาด

ช่าวที่เราควรรู้เพื่อเทรดฟอเร็กซ์

Thai Trading Focus

ช่าวที่เราควรรู้เพื่อเทรดฟอเร็กซ์

แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำให้นักเทรดสามารถประสบความสำเร็จได้ก็จริง แต่เราก็ไม่สามารถมองข้ามการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการคาดการณ์ตลาดได้ เรามาดูเรื่องของช่าวที่เราควรรู้เพื่อเทรดฟอเร็กซ์ และนี่คือรายการตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข่าวการตลาดที่คุณควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจ
เทรดฟอเร็กซ์ครับ

Consumer Price Index (CPI)

ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI เป็นดัชนีชี้วัดารเปลี่ยนแปลงในราคาเฉลี่ยที่จ่ายโดยครัวเรือนสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ มันเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงระดับเงินเฟ้อ และสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นดัชนีที่คิดจากสิ่งที่กระทบต่อประชากรโดยตรงนั่นเอง
เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป หมายถึงราคาสินค้าและบริการพุ่งสูงขึ้นเร็วเกินไป กำลังซื้อของผู้บริโภคก็จะลดลง และสิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในที่สุด ในทางกลับกันเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำเกินไป ราคาจะเพิ่มขึ้นช้าเกินไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ

ช่าวที่เราควรรู้เพื่อเทรดฟอเร็กซ์

Employment/Jobs Data

โดยทั่วไปแล้วข้อมูลอัตราการจ้างงานั้น รวมไปถึงสิ่งเหล่านี้:
การเติบโตของงาน: อ้างถึงจำนวนงานขั้นต้นที่สร้างขึ้นในเดือนก่อนหน้า
การเติบโตของค่าแรง: หมายถึง จำนวนค่าแรงที่พนักงานได้โดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงในหนึ่งเดือน
อัตราการว่างงาน: ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของเศรษฐกิจ การจ้างงานที่ต่ำลง นำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง
การเรียกร้องการว่างงาน: การร้องขอโดยประชาชนต่อรัฐบาล เพื่อขอรับเงินชั่วคราวหลังจากถูกปลดออกจากงาน

Purchasing Manager Index (PMI)

PMI เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นอยู่ที่ดีของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิต การบริการ การก่อสร้าง และการประกอบ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดหลักห้าประการ ได้แก่ คำสั่งซื้อใหม่ระดับสินค้าคงคลัง การผลิต การส่งมอบ ผู้จัดหา และสภาพแวดล้อมการจ้างงาน ดัชนี PMI ที่สูงกว่า 50.0 หมายถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจนั้นๆขณะที่ตัวเลขต่ำกว่า 50.0 หมายถึงการหดตัว

และนี่ก็คือรายฃะเอียดของช่าวที่เราควรรู้เพื่อเทรดฟอเร็กซ์อย่างมีประสิทธิภาพครับผม

Show More
Back to top button