Forex และตลาด

ประเภทความผันผวนทั้ง 5 ประเภท

Thai Trading Focus

ประเภทความผันผวนทั้ง 5 ประเภท

ความผันผวนหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งราคาอาจมีการเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจลดต่ำลงได้ และความผันผวนสามารถเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์ทุกชนิด จากการวัดผลและวิจัยในตลาดหุ้น พบว่าความผันผวนมีทั้งหมด 5 ประเภทหลักๆ ซึ่งนั่นก็คือ

ความผันผวนของราคา

ความผันผวนของราคาเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า demand และ supply นั่นเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆ 3 สาเหตุ ด้วยกันก็คือ

อย่างแรก ฤดูกาล ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจเช่าโรงแรมในราคาที่สูง โดยเฉพาะเมื่อตอนหน้าหนาว เนื่องจากทุกคนต่างพากันไปเที่ยวต่างประเทศ เพราะต้องการหนีจากความหนาว หรือหิมะนั่นเอง ในขณะเดียวกัน ราคาอาจตกลงในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากทุกคนต่างก็พากันเที่ยวที่ใกล้ๆบ้าน จึงไม่ค่อยมีคนต้องการที่จะพักที่โรงแรมมากนัก ทำให้ราคาห้องพักต่างพากันลดลง

สาเหตุที่สองก็คือ สภาพอากาศ ยกตัวอย่างเช่น สินค้าทางการเกษตร และสาเหตุสุดท้ายก็คือ อารมณ์นั่นเอง เนื่องจากนักเทรดมักใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในระหว่างการเทรดเกือบทุกครั้ง จนทำให้อารมณ์เข้ามาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของราคาค่ะ

ความผันผวนของหุ้น

หุ้นบางประเภทมีความผันผวนสูงในตัวของมันอย่แล้ว เพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักลงทุนบางคนมักกล้าที่จะเสี่ยงที่จะลงทุนกับห้นประเภทนี้ เนื่องจากหุ้นเหล่านั้นให้ผลตอบแทนสูง หรืออาจมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงนั่นเอง

ในปัจจุบันนักลงทุนได้ใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของหุ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า beta

ความผันผวนของข้อมูลในอดีต

ความผันผวนของข้อมูลในอดีคมักสะท้อนให้เห็นจากความผันผวนของหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการสังเกตุได้จากถ้าหุ้นมีความเสี่ยงมาก และผันผวนมาก ราคาหุ้นจะมีการกระจายตัวมากในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเอง ซึ่งทำให้หุ้นเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจแก่นักลงทุนเท่าไหร่นัก

และถ้านักลงทุนต้องการผลตอบแทนจากหุ้นเหล่านั้น พวกเขามักจะถือหุ้นไว้ จนกว่าราคาจะกลับมาดีขึ้นนั่นเองค่ะ นักเทรดสามารถสังเกตได้จากจุดสูงและต่ำบนกราฟ เมื่อหุ้นพุ่งถึงจุดที่สูง นักลงทุนสามารถขายหุ้น เพื่อเอากำไร และนั่นคือ่วงเวลาที่เหมาะสมในการขายหุ้นนั่นเองค่ะ

ความผันผวนของตลาด

ความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, หุ้น และสินค้าต่างๆ ความผันผวนเหล่านี้เกิดจากความไม่แน่นอน นักเทรดแบบ bearish หรือผู้ขายระยะสั้นมักเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ราคาของตลาดตกลงหลังจากที่พวกเขาได้รับข่าวร้าย แต่ในทางกลับกันนักเทรดแบบ bullish มักจะดันราคาให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากที่พวกเขาได้รับข่าวดีนั่นเอง

ความผันผวนเชิงนัย

ความผันผวนเชิงนัยหมายถึง ระดับความผันผวนที่นักเทรดตราสารสิทธิคิดว่า หุ้นที่พวกเขาอาจซื้อในอนาคต พวกเขาสามารถรู้ประเภทความผันผวนของราคาตราสารสิทธิที่แตกต่างกันออกไปได้ และเมื่อราคาเพิ่มขึ้น ก็จะแสดงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในระหว่างช่วงที่ราคาของหุ้นมีความผันผวน นักเทรดควรจะซื้อหุ้น และรอนกว่าราคาหุ้นนั้นจะเพิ่มขึ้น

 

Show More
Back to top button