Forex และตลาด

การทำความเข้าใจกลไลอัตราการแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Mechaism)

Thai Trading Focus

การทำความเข้าใจกลไลอัตราการแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Mechaism)

มากไปกว่านั้น ERMs ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ERMs คงที่และลอยตัว

ERMs ทำงานอย่างไร?

ERMs จะทำงานผ่านการติดตั้งช่วงของการเทรดระหว่างคู่สกุลเงินหนึ่งอย่างสมเหตุสมผล หลังจากนั้นช่วงของการเทรดจะถูกนำไปใช้

ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นตั้งค่าสกุลเงิน JPY/USD ที่ระดับ lower และ upper ซึ่งธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะสามารถเข้ามาแทรกแซงเมื่อค่าสกุลเงินเยนนั้นอยู่เหนือระดับที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยรัฐบาลญี่ปุ้นจะขายเงินเยนออกไปในตลาดในราคาที่ต่ำกว่าตลาดนั่นเอง

ในทางกลับกัน ยังมีวิธีการอีกหลายแบบที่สามารถควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนได้ ยกตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยในประเทศ, ภาษี, โควต้า หรือการเปลี่ยนแปลงของ ERMs แบบลอยตัว

ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นสามารถเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับค่าสกุลเงินนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามธนาคารกลางอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเพ่อเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เมื่อเศรษฐกิจกำลังไปได้สวย

การใช้ ERMs

เรามาดูตัวอย่าง ERMs ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอย่าง กลไลอัตราแลกเปลี่ยนยุโรปกันดีกว่าค่ะ กลไลนี้จะฃ่วยลดความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารกลางจะใช้กลไลนี้เพื่อให้มูลค่าสกุลเงินนั้นคงที่เมื่อใช้คู่กับ EUR และกลไลนี้ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 2542

ธนาคารกลางของยุโรปได้ใช้ ERM ในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของสมาชิกยุโรปก่อนที่จะมีการรวมสกุลเงิน

นอกจากยุโรปแล้ว ประเทศจีนยังเนหนึ่งในประเทศที่ใช้ ERMs และประสบความสำเร็จ ซึ่งจีนได้ใช้กลไลนี้กับค่าสกุลเงิน USD

Show More
Back to top button