Forex และตลาด

3 อาชีพที่น่าสนใจในตลาดฟอเร็กซ์

Thai Trading Focus

3 อาชีพที่น่าสนใจในตลาดฟอเร็กซ์

1. นักวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์/สกุลเงิน

โดยทั่วไปแล้วคนกลุ่มนี้มักทำงานให้กับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ซึ่งพวกเขาจะทำการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดฟอเร็กซ์ในแต่ละวัน บางครั้งพวกเขาจะให้ความคิดเห็นในแง่มุมของประเด็นการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสกุลเงิน

โดยการใช้การวิธีการวิเคราะห์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค, การวิเคราะห์พื้นฐาน และการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ มากไปกว่านั้นพวกเขายังมีส่วนทำให้ราคาในตลาดฟอเร็กซ์ไม่ผันผวนมากจนเกินไปอีกด้วย

หลังจากที่พวกเขาได้ให้คำแนะนำแก่นักเทรดแล้ว นักเทรดก็จะใช้ข้อมูลที่ได้มา มาประกอบการตัดสินใจของนักเทรดเอง หรือในบางครั้งคุณอาจเห็นนักวิเคราะห์เหล่านี้ให้คำแนะนำและความรู้ในรูปแบบของการจัดสัมมนาและ webinar ซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

การเป็นนักวิเคราะห์ในฟอเร็กซ์ อย่างน้อยคุณควรมีคุณสมบัติด้วยกัน 2 อย่าง นั่นก็คือ คุณจะต้องจบอย่างน้อยปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการเทรดในตลาดการเงินอย่างน้อย 1 ปี

2. ผู้เชี่ยวชาญการเทรด/ผู้จัดการบัญชีฟอเร็กซ์

ถ้านักเทรดมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จในการเทรดแล้ว นักเทรดอาจกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งพวกเขาจะต้องทำงานในส่วนของกองทุนรวมและกองทุนป้องกันความเสี่ยง เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

นกจานั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญการเทรดอาจทำงานร่วมกับธนาคาร, บริษัทต่างชาติ หรือธนาคารกลาง ผู้เชี่ยวชาญการเทรดบางคนอาจแม้กระทั่งจัดการบัญชีของตนเอง ซึ่งพวกเขาจะตัดสินใจและทำการเทรดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ

ถึงอย่างไรก็ตามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องดูแลและบริหารจัดการเงินจำนวนมากๆ ดังนั้นสายอาชีพนี้และชื่อเสียงชองพวกเขาจึงมาจากความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนนั่นเอง

3. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/ ผู้จัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์อาจเสนอตำแหน่งให้คุณดูแลลูกค้าระดับสูง ซึ่งคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับฟอเร็กซ์เป็นอย่างดี และตำแหน่งนี้สามารถพาคุณไปสู่ตำหน่งงานที่สูงขึ้นได้

สายอาชีพนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีใหม่ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยการยืนยันตัวตนของลูกค้า, การแลกเปลี่ยน, การโอนเงินและการให้บริหารลูกค้า

คุณสมบัติที่คุณควรจะมีสำหรับสายงานนี้ก็คือ คุณจะต้องจบอย่างน้อยปริญญาตรีในสาขาบัญชี, การเงิน หรือธุรกิจ, มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และเข้าใจตลาดการเงิน โดยเฉพาะฟอเร็กซ์

Show More
Back to top button