Forex และตลาด

ขนาดของล็อต หรือ Lot size คืออะไร สำคัญอย่างไร?

Thai Trading Focus

ขนาดของล็อต หรือ Lot size คืออะไร สำคัญอย่างไร?

3

Lot Size คืออะไร?

Lot หมายถึง ขนาด หรือปริมาณการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งเมื่อเทียบกับในโปรแกรม MT4 แล้ว ก็คือตรงส่วนของหน้าต่าง Volume นั่นเอง ซึ่งการจำแนก Lot นั้น จะขึ้นอยู่กับเงินทุนของผู้เทรด หรือก็คือประเภทบัญชีการเทรดครับ

1.Standard Lot หรือ บัญชีดอลลาร์

จะเป็นประเภทของบัญชีที่มีเงินทุนมากที่สุด ซึ่งใน Standard Lot นั้น 1 Lot จะมีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่าง

1.หากเราตั้งค่า Volume ไว้ที่ 1 Lot หมายความว่าในการเทรดครั้งนั้น เราจะได้กำไร หรือขาดทุน จุดละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

2. หากเราตั้งค่า Volume ไว้ที่ 0 Lot หมายความว่าในการเทรดครั้งนั้น เราจะได้กำไร หรือขาดทุน จุดละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ

Lot size คืออะไร

2. Micro Lot หรือ บัญชี Cent

ชื่อของบัญชี Cent นั้น ก็มาจากสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่ง 1 ดอลลาร์ จะมีค่าเท่ากับ 100 เซนต์เสมอ โดยที่ในบัญชีเซนต์ หรือบัญชี Mini นั้น 0.1 Lot จะมีค่าเท่ากับ 1 เซนต์

ตัวอย่าง
1. หากเราตั้งค่า Volume ไว้ที่ 1.0 Lot หมายความว่าในการเทรดครั้งนั้น เราจะได้กำไร หรือขาดทุน จุดละ 10 เซนต์

2.หากเราตั้งค่า Volume ไว้ที่ 0 Lot หมายความว่าในการเทรดครั้งนั้น เราจะได้กำไร หรือขาดทุน จุดละ 100 เซ็นต์ หรือ 1 ดอลลาร์นั่นเอง

3.Mini Lot

สำหรับบัญชีประเภท Mini Lot จะคล้ายกับ Standard Lot แต่แตกต่างกันตรงที่ บัญชีแบบ Standard จะเริ่มต้น Lot ที่ 0.1 แต่บัญชีแบบ Mini จะเริ่มที่ 0.01 Lot
โดยที่ 0.01 Lot จะมีค่าเท่ากับกำไร/ขาดทุน จุดละ 0.1 ดอลลาร์ หรือ 10 เซ็นต์
ตัวอย่าง
1. หากเราตั้งค่า Volume ไว้ที่ 0.1 Lot หมายความว่าในการเทรดครั้งนั้น เราจะได้กำไร หรือขาดทุน จุดละ 1 ดอลลาร์
2. หากเราตั้งค่า Volume 1.0 Lot  หมายความว่าในการเทรดครั้งนั้น เราจะได้กำไร หรือขาดทุน จุดละ 10 ดอลลาร์

แล้ว Lot สำคัญอย่างไรในการเทรดฟอเร็กซ์?

แน่นอนว่าสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์แล้ว Lot มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยทำให้คุณสามารถควบคุมผลกำไรและการขาดทุนของตัวเองได้ ด้วยเหตุที่ว่า เมื่อคุณตั้งค่า Lot size ไว้สูง กำไรจากการเทรดก็จะสูง แต่หากขาดทุน ก็จะขาดทุนต่อหน่วยสูงตามไปด้วย ในทำนองเดียวกัน หากคุณตั้งค่า Lot size ไว้ต่ำ การขาดทุนต่อหน่วยของคุณก็จะต่ำ แต่กำไรก็จะน้อยกว่าการตั้ง Lot size สูงๆเช่นกัน

 

และนี่ก็คือเรื่องราว และคำตอบของคำถามที่ว่า Lot size คืออะไรครับ

 

Show More
Back to top button