Forex และตลาด

นักเทรดสามารถโอนเงินผ่าน Western Union ได้

Thai Trading Focus

นักเทรดสามารถโอนเงินผ่าน Western Union ได้

วิธีการโอนเงินไปยังบัญชีฟอเร็กซ์ผ่าน Western Union

ในกรณีที่คุณใช้โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ คุณสามารถโอนเงินไปยังบัญชีของโบรกเกอร์ได้โดยตรง หรือคุณอาจใช้บริการออนไลน์จาก Western Unionได้ โดยที่คุณไม่ต้องใช้บริการผ่านบริษัทเอเจ้น

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อบัญชีฟอเร็กซ์ คุณจะต้องมีข้อมูลธนาคารของโบรกเกอร์เสียก่อน จากนั้นทำการโอนเงินผ่าน Western Union ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อกับทีมสนับสนุนของโบรกเกอร์ก่อนค่ะ

ขั้นตอนต่อไป คุณจะต้องไปพบกับเอเจ้นจาก Western Union ที่ใกล้คุณที่สุด และกรอกข้อมูลของผู้รับเงินในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาในการโอนเวินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่ และโบรกเกอร์ ซึ่งอาจใช้เวลาเพียง  2-3นาที หรืออาจเป็น  2-3 วันทำการค่ะ

คุณจะได้รับ tracking number (MTCN) หลังจากที่คุณได้โอนเงินไปแล้ว คุณจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ และทำการให้ MTCN กับโบรกเกอร์ เพื่อพวกเขาจะได้รับเงินที่คุณโอนให้ เพราะตัวเลขนั้นจะเป็นการระบุว่า เงินของคุณได้ถูกโแนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการถอนเงินจากบัญชีฟอเร็กซ์โดยใช้ Western Union

โบรกเกอร์บางคนอาจให้คุณถอนเงินออกผ่าน Western Union แต่กระบวนการการถอนเงินอาจแตกต่างจากกระบวนการการชำระเงินค่ะ
คุณสามารถไปยังบัญชีการชำระเงินของฟอเร็กซ์ และจากนั้นเลือก ‘การถอนเงิน’ พิมพ์จำนวนเงินที่คุณต้องการนำออกจากบัญชี และเลือก ‘ถอนเงิน’

 

เมื่อคุณจะได้รับ MTCN คุณจะต้องส่งคำร้องขอถอนเงินผ่าน Western Union  โดยการไปหาเอเจ้นและขอรหัส tracking แต่จำเอาไว้นะคะว่า เงินที่คุณได้รับอาจใช้เวลา 2 วันทำการหรือมากกว่านั้น

 

Show More

Leave a Reply

Back to top button