Forex และตลาด

คริปโตเคอเรนซี 3 ชนิดที่คุณต้องรู้

Thai Trading Focus

คริปโตเคอเรนซี 3 ชนิดที่คุณต้องรู้

ในปัจจุบันหลายคนเริ่มรู้จักคริปโตเคอเรนซี่กันมากขึ้น ซึ่งคริปโตเคอเรนซี่เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีการซื้อขายกันโดยนักเทรด เทคโนโลยีตัวนี้ใช้คริปโตกราฟฟีในการรักษาความปลอดภัยจากการปลอมแปลงสกุลเงิน

ราคาของคริปโตเคอเรนซีมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีสาเหตุมาจากผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินนี้ มากไปกว่านั้นคริปโตเคอเรนซียังถูกแบ่งออกเป็นหลายชนิดอีกด้วย

โดย Bitcoin เป็นสกุลเงินแรกของบล็อกเชน นอกจากนั้นยังมีบล็อกเชนอื่นอีกด้วย หรรือเราเรียกว่า altcoins ยกตัวอย่างเข่น NEO, Litecoin, และ Cardano คริปโตเคอเรนซีชนิดสุดท้ายคือ tokens / dApp ยกตัวอย่างเช่น Civic (CVC), BitDegree (BDG), WePower (WPR)

เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงคริปโตเคอเรนซี 3 ชนิดหลักๆ นี้กันค่ะ

Bitcoin

Investopedia กล่าวว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 คุณสามารถใช้ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ ออนไลน์

สินค้าอาจเป็นในรูปของของขวัญ หรือการซื้อสินค้าและบริการ โดยใช้สกุลเงินเดียวกันเหมือนอย่างสกุลเงินดอลลาร์นั่นเอง ถึงอย่างไรก็ตาม Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่มีทองเป็นเครื่องประกัน

นอกจากนั้น Bitcoin ยังใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามหรือคนกลางเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายสินค้านั้นๆ เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนในการชำระเงินหรือรับเงินจาก Bitcoin

เมื่อมีคนส่ง Bitcoin มา การทำรายการซื้อขายจะถูกดำเนินการผ่านบล็อกเชน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนบล็อกเชน หลังจากนั้นผู้รับจะใช้กุญแจส่วนตัวในการปลดล็อกข้อมูลนั้นอีกครั้ง และสุดท้ายฝ่ายดูแลและสนับสนุนของ Bitcoin จะเป็นผู้ทำรายการให้ค่ะ

Altcoins

ในปัจจุบัน altcoins มีมากกว่าหนึ่งพันชนิดบนโลก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม altcoins ส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวเลือกชนิดหนึ่งของ Bitcoin เท่านั้น

ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ไม่ใช่ altcoins ทั้งหมดคือ ตัวเลือกชนิดหนึ่งของ Bitcoin บางชนิดอาจแตกต่างจาก Bitcoin เนื่องจากใช้อัลกอลิทึ่มที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ

Tokens / dApps

คริปโตเคอเรนซีชนิดสุดท้ายก็คือ tokens เราจะใช้ tokens ผ่าน decentralized application (dApps) ซึ่งไม่มีบล็อกเชนเป็นของตนเอง

Tokensไม่ใช่เป็นเพียงสินทรัพย์ทางกายภาพเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือในการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น มากไปกว่านั้นยังเป็นส่วนลด, คอมมิชชั่น และอื่นๆอีกมากมาย เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้มูลค่า tokens กับสินค้าบางชนิดใน dApps

ด้วยตัวแอพพลิเคชั่น DApps เอง ถูกสร้างขึ้นจากบล็อกเชนชนิดอื่น นั่นก็คือ Ethereum และ NEO ดังนั้นการทำรายการ token ยังคงถูกดำเนินการโดยบล็อกเชน ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมโดยการใช้ Ethereum และ NEO ได้เท่านั้น

และสำหรับการทำรายการผ่าน dApps คุณจะต้องมี NEO หรือ altcoin ชนิดอื่นที่ dApps ได้สร้างเอาไว้นั่นเองค่ะ

Show More
Back to top button