Forex และตลาด

การประชุมของ FOMC ส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์อย่างไร

Thai Trading Focus

การประชุมของ FOMC ส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์อย่างไร

การประชุมของ FOMC เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อปฎิทินเศรษฐกิจค่อนข้างสูงมาก – ซึ่งปฏิทินเศรษฐกิจก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการประชุมในแต่ละครั้ง อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ้มขึ้น. ลดลง หรือคงที่ตามผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อมูลค่าเงินตราระหว่างประเทศนั่นเองค่ะ

คณะกรรมการจะทำการประกาศประเด็นสำคัญจากการตัดสินใจในที่ประชุมหลังจากที่ได้ประชุมไปแล้ว แต่คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินใจทั้งหมดอย่างเป็นทางการหลังจากสามอาทิตย์หลังการประชุม

ทำไมการประชุมถึงมีความสำคัญต่อนักเทรด?

วัตถุประสงค์หลักของการประชุมของ FOMC ก็คือ การรีวิวข้อมูลเศรษฐกิจ จากนั้นสมาชิกจะทำการปรึกษาหารือและตัดสินใจว่า พวกเขาควรทำอย่างไรให้ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการมีความเสถียรภาพ เพราะฉะนั้นการประชุมในแต่ละครั้ง นักเทรดจะเล็งเห็นสุขภาพของระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทันที หลังจากที่ได้ประกาศผลการตัดสินใจจากการประชุม ดังนั้นความแปรปวนของตลาดจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเทรดตอบสนองต่อผลการตัดสินใจในที่ประชุมนั่นเอง

โดยการตัดสินใจในที่ประชุมของ FOMC จะส่งผลต่อเครื่องมือการเทรดดังนี้:

สกุลเงินที่คู่กับสกุลเงิน U.S. : โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มูลค่าของ U.S.  ดอลลาร์ก็จะสูงตามไปด้วย เนื่องจากเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น จะทำให้นักลงทุนหันมาสนใจที่จะลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนั่นเอง

หุ้นกู้: อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอาจผลักให้ราคาหุ้นกู้ต่ำลง

ทอง: เงินดอลลาร์แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะทำให้มูลค่าของทองลดต่ำลง ดังนั้นถ้าผลการตัดสินใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นไปในเชิงลบ นักลงทุนหลายคนอาจหันมาซื้อทองกันมากขึ้น หรือเราเรียกว่า “สินทรัพย์หลบภัย” นั่นเอง

การประชุมของ FOMC จึงมีความสำคัญต่อคุณในเรื่องของการเตรียมตัว และพัฒนาแผนการเทรด – ทั้งก่อนและหลังการประชุม เพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้

Show More
Back to top button