Forex และตลาด

Directional Trading คืออะไร? พร้อมตัวอย่าง

Thai Trading Focus

Directional Trading คืออะไร? พร้อมตัวอย่าง

1. ความหมายของ Directional Trading

นักลงทุนสามารถนำเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ โดยการซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์ เมื่อราคาหุ้น หรือหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น หรือนักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์นี้ เมื่อราคานั้นตกลง

ถ้าราคาเปลี่ยนไปทิศทางตรงกันข้ามกับมุมมองของนักเทรด นักเทรดจะต้องมีแผนสำรองในการลดความเสี่ยง เพื่อทีจะปกป้องเงินทุนจากการลงทุนนั่นเอง

Directional trading จะต้องมีความเชื่อมั่นจากนักเทรดเกี่ยวกับทิศทางของตลาด หรือความเสถียรภาพของตลาด ในขณะเดียวกัน นักลงทุนควรที่จะมีวิธีการรีบมือกับความเสี่ยงจากการเทรดด้วย ในกรณีที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่นักเทรดคาดการณ์ไว้

2. ตัวอย่างของ Directional Trading

สมมุติว่า นักลงทุนคาดว่า ราคาหุ้น XYZ จะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นนักเทรดจึงซื้อหุ้นที่ราคา $50 หลังจากนั้นนักเทรดคาดว่าหุ้นจะมีราคาเพิ่มเป็น $55  ในอีกสามเดือนข้างหน้า นักลงทุนจึงทำการซื้อหุ้นจำนวน 200 หุ้นที่ราคา $50 และได้ตั้ง stop-loss ที่ราคา $48 เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม

ถ้าราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นที่ $55 กำไรที่ได้จะอยู่ที่ $1,000 รวมค่าคอมมิชชั่นแล้ว ($5 x 200 หุ้น) ถ้าในกรณีที่ XYZ  ราคาเพิ่มสูงขึ้นเพียงแค่$52 ในอีกสามเดือนข้างหน้า กำไรที่ได้คาดการณ์เอาไว้ 4% อาจต่ำเกินไป ดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาการซื้อหุ้นครั้งนี้ใหม่อีกครั้ง

Options จะช่วยให้นักเทรดเลือกวิธีที่ดีกว่าจากการเทรดหุ้น XYZ  ในขณะเดียวกันถ้านักลงทุนคาดว่า XYZ (ราคา $50) ซึ่งราคาอาจเพิ่มขึ้นเป็น $52 หรือลดลง $49

นักลงทุนจะต้องกำหนด At–The-Money (ATM) put options ที่ราคาเมื่อครบกำหนดภายในสามเดือนที่ $50 และนักลงทุนจะได้รับ $1.50 premium เพราะฉะนั้นนักลงทุนได้ทำสัญญาสองประเภทด้วยกันซึ่งก็คือ put options (100  หุ้น) และได้รับ gross premium $300 (เช่น $1.50 x 200)

ถ้าราคา XYZ เพิ่มสูงขึ้นเป็น $52 เมื่อสัญญาถึงวันครบกำหนดหมดอายุในสามเดือน สัญญานั้นก็จะสิ้นสุดลง หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ นักลงทุนได้รับ premium $300 หักค่าคอมมิชชั่น แต่ถ้าราคาหุ้น XYZ ต่ำกว่า $50 ณ วันที่สัญญาครบกำหนดหมดอายุ นักลงทุนจะต้องขายหุ้นนั้นที่ราคา  $50

3. สรุป

ถ้านักลงทุนมั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น XYZ และตัดสินใจซื้อหุ้นนั้นเป็นจำนวนมาก นักลงทุนอาจจะทำการซื้อ call options เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อหุ้นนั้นทันที

เพราะฉะนั้น options จึงเป็นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องของโครงสร้างการเทรดมากกว่าการพิจารณาจากแนวทางการซื้อขายหุ้นหรือดัชนีนั่นเอง

Show More
Back to top button