Forex และตลาด

4 วิธีที่ถูกต้องในการเลือกหุ้นที่สามารถสร้างกำไรให้คุณได้

Thai Trading Focus

4 วิธีที่ถูกต้องในการเลือกหุ้นที่สามารถสร้างกำไรให้คุณได้

1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค

การวิเคราะหฺเศรษฐกิจมหภาคเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเติบโตหรือถดถอยก็ตาม สิ่งสำคัญในการใช้กลยุทธ์นี้ก็คือ นักลงทุนจะต้องจำไว้ว่า เมื่อเศรษฐกิจมีการเติบโต โดยปกติแล้วตลาดหุ้นจะมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย หรือเราเรียกว่า ตลาดกระทิงนั่นเอง

2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์รูปแบบนี้เป็นการวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไกนที่มีโอกาสจะเติบโตในสถานการณ์เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมที่จะสามารถเติบโตในระยะเวลาเดียวกันได้ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ ดังนั้นนักลงทุนควรที่จะมีความสามารถในการประเมินและเลือกอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในอนาคต

สำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากจะมีผลกระทบจากการสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ แล้ว ยังได้รับผลกระมบจากกฎเกณฑ์หรือนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ดังนั้นนักลงทุนจะต้องพิจารณาในเรื่องของนโยบาลเชิงมหภาค และนโยบายในเรื่องของงบประมาณทางการเงิน เพราะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับกฎระเบียบหรือการสนับสนุนจากรัญบาลต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ ด้วย

3. การวิเคราะหฺข้อมูลทางการเงินของบริษัท

สิ่งที่นักลงทุนควรทำก็คือ วิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจากงบการเงิน โดยทั่วไปแล้วรายงานทางการเงินจะประกอบไปด้วย 3 สิ่งด้วยกัน ซึ่งนั่นก็คือ งบกำไรขาดทุน, งบดุล และงบกระแสเงินสด

นักลงทุนควรพิจารณาถึง บริษัทที่มักจะนำเสนอกำไรที่บริษัทประสบความสำเร็จเป็นระยะเวลาสามปี มากกว่าการพิจารณาบริษัทที่ได้รับผลขาดทุนอย่างสม่ำเสมอ

มากไปกว่านั้นการประเมินสุขภาพทางการเงินและบริษัทนั้นดีหรือไม่ นักลงทุนจะต้องคำนวณอัตราการเงิน โดยอัตราการเงินนั้นเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ถูกใช้ในการประเมินผลดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ยกตัวอย่างเช่น งบดุล, งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน

อัจจัยที่นักลงทุนควรพิจารณาในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทก็คือ อัตราทางการเงิน, การบริหารจัดการของบริษัท, นักลงทุน และเครดิต จากนั้นมองหาปัญหา, การเงิน และจุดอ่อนทางการเงินของบริษัท แล้วทำการตัดสินใจลงทุน

4. การวิเคราะห์บรรษัทภิบาล

นักลงทุนควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ เมื่อพวกเขาต้องการเลือกบริษัทที่จะลงทุน โดยดูจากบรรษัทภิบาล หรือ GCG เนื่องจากบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีมักจะมีการบริหารจัดการ และมีผู้บริหารที่ซื้อสัตย์, มีประสบการณ์ และมีความสามารถในการดูแลองค์กรได้เป็นอย่างดี และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการเลือกลงทุนในบริษัทนั้นๆ

และนี่ก็คือ 4 วิธีที่ถูกต้องในการเลือกหุ้นที่สามารถทำกำไรให้กับคุณได้ ในทางกลับกันการวิเคราะห์พื้นฐาน คุณสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้เช่นกัน โดนการนำเอาข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาของหุ้น, ปริมาณ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคในอีกบทความค่ะ

Show More
Back to top button