Forex และตลาด

3 อันดับค่าเงินที่แข็งที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

Thai Trading Focus

3 อันดับค่าเงินที่แข็งที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

1. โครนาสวีเดน

โครนาสวีเดนเป็นค่าเงินที่ดีที่สุดในปีนี้ อ้างอิงจากข้อมูล Refinitiv data ปีนี้โครนาสวีเดนมีค่าแข็งขึ้นสูงถึง 13.4% และได้มีระดับที่แข็งที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561

ก่อนที่จะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 เมื่อปลายเดือนตุลาคม สวีเดนได้กลายมาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

และด้วยความสำเร็จนี้ทำให้โครนาสวีเดนได้กลายมาเป็นหนึ่งในค่าเงินที่แข็งที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจัยหลักของค่าเงินโครนาสวีเดนที่แข็งขึ้นในปีนี้นั้นยังอยู่ในสถานะที่เป็นค่าเงิน “ที่มีความเสี่ยงอยู่” เนื่องจากค่าเงินนี้จำเป็นจะต้องได้รับความเชื่อมั่นของตลาดนั่นเอง

2. โครนเดนมาร์ก

อีกครั้งที่ค่าเงินสแกนดิเนเวียได้เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ดีที่สุดของปีนี้ รองลงมาจากโครนาสวีเดน ในตอนนี้โครนาสวีเดนได้ถูกบันทึกไว้ว่า มีการเพิ่มขึ้นของค่าเงินสูงถึง 9.2% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และเป็นค่าเงินที่สูงที่สูดตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2561

โดยค่าเงินโครนเดนมาร์กมีความคล้ายคลึงกับค่าเงินของสวีเดน เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลดจำนวนการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด 10 ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนกันยายน ค่าเงินกัลบอ่อนตัวลงอีกครั้ง

3. เงินยูโร

อันดับที่สาม ค่าเงินที่ดีที่สุดในโลกคือค่าเงินยูโร ค่าเงินของ 9 ประเทศที่ประสบความสำเร็จ โดยค่าเงินยูโรน้นได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 8.7% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสูงมากที่สุด มากกว่า 2.5 ปีที่ผ่านมา

โดยสาเหตุที่ค่าเงินแข็งข้นนั้นมีความคล้ายคลึงกับค่าเงินโครนาสวีเดนและโครนเดนมาร์ก แต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้แถบยุโรปกำลังเผชิญปัญหากับโควิดที่กำลังระบาดในระลอกที่สองอยู่

ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราเงินแลกเปลี่ยนยูโรยังคงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการฟื้นตัวของโซนยุโรปจากการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 19 นั้นมีโอกาสสูงกว่าการฟื้นตัวของสหรัญฯ เป็นอย่างมาก

Show More
Back to top button