Forex และตลาด

วิธีการลงทุนในหุ้นความเสี่ยงต่ำ

Thai Trading Focus

How to Invest in Low-Risk Stock

วิธีการลงทุนในหุ้นความเสี่ยงต่ำ

คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการลงทุนในหุ้นแบบระยะยาว การลงทุนในหุ้นลักษณะนี้เป็นนักลงทุนจะต้องซื้อและถือไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยนักลงทุนจะทำการซื้อหุ้นจากบริษัท จากนั้นถือเพื่อรอจนกว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจขาย อย่างไรก็ตามการลงทุนในรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีมาร์จิ้นที่สูง ซึ่งทำให้การลงทุนในลักษณะนี้เป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสุด ทั้งนี้ทั้งนั้นในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเป็นการลงทุนผ่านตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options)

ความหมายของ Stock Options

Stock Options เป็นสิทธิการซื้อหรือขายหุ้น นักเทรดสามารถซื้อขายหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหุ้นจริงๆ

การลงทุนใน Stock Options สามารถลงทุนได้ในเอเชีย, ยุโรป และสหรัฐฯ ประกอบด้วยหุ้นอ้างอิง 100 หุ้น

วิธีการลงทุนใน Stock Options ที่มีความเสี่ยงต่ำ
การเทรด Stock Options มีความคล้ายคลึงกันกับการเทรดหุ้นทั่วไป สิ่งที่แตกต่างก็คือ วิธีการทำรายการซื้อขาย การเทรด Stock Options เป็นการซื้อขายโดยอิงสัญญาซื้อขายแทนหุ้นอ้างอิง

ขั้นตอนการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำผ่าน Stock Options:

• ซื้อสิทธิในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง (Call Option) ทุกๆ 100 หุ้น
• รอมูลค่าหุ้นเพิ่มสูงขึ้น
• ขายสิทธิเพื่อทำกำไร

ข้อดีของการลงทุนใน Stock Options

ข้อดีของการลงทุนใน Stock Options มี 2 ข้อใหญ่ๆ คือ

1. ต้นทุนการลงทุนต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นจริงๆ เพราะฉะนั้นนักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้มาร์จิ้นสูง หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ นักเทรดสามารถเปิดบัญชีด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย

2. ความเสี่ยงจำกัดจากการลงทุนใน long call options ข้อจำกัดเป็นไปตามจำนวนเงินทุน นักเทรดเป็นผู้จ่ายในการซื้อขาย Options ดังนั้นนักเทรดสามารถทราบข้อจำกัดล่วงหน้าได้

ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนในหุ้นระยะยาวเมื่อลงทุนในหุ้น พวกเขาจะยังคงถือหุ้น ถึงแม้ว่าราคาจะลดลงที่ $10,000 ในขณะที่นักเทรดที่ลงทุนใน Options ราคาอาจลดลงเพียง $3,000

Show More
Back to top button