Forex และตลาด

การคำนวณ Simple Moving Average

Thai Trading Focus

Calculating Simple Moving Average

การคำนวณ Simple Moving Average

Simple Moving Average เป็นหนึ่งในวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีสำคัญในการระบุแนวโน้มราคา ณ ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงไป นักเทรดมักใช้การคำนวณนี้เพื่อดูว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลง

ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราจะบวกเพิ่มราคาปิดล่าสุด แล้วหารด้วยระยะเวลา แต่ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย วิธีการคำนวณจะต้องบวกราคาปิดสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา

หลังจากนั้นจะต้องแบ่งผลลัพธ์ด้วยจำนวนงวดที่เท่าๆ กัน การคำนวณนี้เหมาะแก่การคาดการณ์ราคาสินทรัพย์ในระยะสั้น เนื่องจากเป็นการตอบสนองที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์นั้น ๆ มากกว่าราคาสินทรัพย์ในระยะยาว

สูตรคำนวณ Simple Moving Average

SMA = A1 + A2 + … + An / n

An = ราคาสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา n the asset price during n period

N = ระยะเวลา

เรามาดูตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจการคำนวณ SMA ได้ดีขึ้นกันครับ สมมุติว่า ข้อมูลราคาปิดใน 15 วัน มีดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 (5 วันแรก) = 20, 22, 24, 25, 23

สัปดาห์ที่ 2 (5 วันต่อมา) = 26, 28, 26, 29, 27

สัปดาห์ที่ 3 (5 วันสุดท้าย) = 28, 30, 27, 29, 28

การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 วัน คุณต้องหาค่าเฉลี่ยของราคาปิด 10 วัน

Simple Moving Average บอกอะไรแก่นักเทรด?

ประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงเทคนิคคือ เป็นวิธีที่สามารถยืดหยุ่นได้ นักเทรดสามารถคำนวณช่วงเวลาที่แตกต่างกัน นักเทรดจะต้องบวกเพิ่มราคาปิดตามช่วงเวลาของสินทรัพย์นั้นๆ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายนี้สามารถช่วยให้นักเทรดลดความผันผวนได้ ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่แสดงแนวโน้มราคาของหลักทรัพย์ให้นักเทรดเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เมื่อเส้น SMA ชี้ขึ้น นั่นก็หมายความว่า ราคาหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเส้นชี้ลง แสดงว่า ราคากำลังลดลงนั่นเอง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะราบเรียบขึ้น หากพวกเขาใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะผันผวนมาก แต่การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นจะได้รับข้อมูลที่ใกล้เคียงกับแหล่งข้อมูลมากขึ้น

Show More
Back to top button