Forex และตลาด

จิตวิทยาการตลาดส่งผลต่อการเทรดของคุณอย่างไร

Thai Trading Focus

จิตวิทยาการตลาดส่งผลต่อการเทรดของคุณอย่างไร

buy and sell trend forex trading background

จิตวิทยาตลาดหมายถึง ความเชื่อมั่นที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนที่มีส่วนร่วมในตลาด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หลายครั้งความเชื่อมั่นเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดประสิทธิภาพของตลาดไปสู่ทิศทางที่แน่นอน ซึ่งขัดแย้งกับหลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ยกตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนสูญเสียความมั่นใจอย่างกระทันหัน แล้วเขาหรือเธอตัดสินใจถอนตัว จะส่งผลให้ทิศทางของตลาดตกลงนั่นเอง
ความหมายของจิตวิทยาการตลาด

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว, ความโลภ, เหตุการณ์ และความคาดหวังต่างๆ ของนักลงทุน หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ สภาวะจิตใจเหล่านี้สามารถส่งผลดี หรืออาจทำลายวัฏจักรของตลาดการเงินได้

Investopedia เผยว่า ผู้คนมักจะใช้คำว่า ‘วิญญาณสัตว์’ เพื่ออ้างถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในพฤติกรรมของตลาด คำนี้มาจากคำอธิบายของ John Maynard Keynes ในหนังสือของเขาซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1936

ในสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) เรารู้ว่า นักลงทุนจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผล EMH เป็นหนึ่งในทฤษฎีทางการเงิน แต่ทฤษฎีนั้นไม่ได้คำนึงถึงอารมณ์ของตลาด

ในบางครั้งอาจส่งผลให้ทิศทางของตลาดเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นการโฟกัสแค่ปัจจัยพื้นฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับนักลงทุนที่จะคาดการณ์สถานการณ์นั้นๆ ดังนั้นทฤษฎีจิตวิทยาการตลาดนี้ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่า ทิศทางของตลาดสามารถคาดการณ์ได้อย่างมีเหตุมีผล

ผลกระทบต่อการเทรด

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่มุ่งเน้นไปที่ผลทางจิตวิทยาการตลาดต่อประสิทธิภาพการลงทุนและผลตอบแทน Daniel Kahneman (นักจิตวิทยาและผู้ชนะรางวัลโนเบล) และ Amos Tversky (นักเศรษฐศาสตร์) เป็นคนกลุ่มแรกที่พบว่า มนุษย์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มีเหตุและผลเสมอไป

นอกจากนี้พวกเขายังท้าทายทฤษฎีที่กล่าวว่า ตลาดการเงินสะท้อนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและเกี่ยวข้องกับราคา มากไปกว่านั้นยังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของจิตวิทยาการตลาดต่อประสิทธิภาพและผลตอบแทนของนักลงทุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุนบางประเภทที่ไม่ต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้รับรู้ถึงโอกาสของการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นต้น

Show More
Back to top button