ข้อมูลเชิงลึกธุรกิจ

วิธีการคำนวณ ROA

Thai Trading Focus

วิธีการคำนวณ ROA

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินมีประโยชน์สำหรับนักลงทุน โดยหนึ่งในอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่อนักลงทุนก็คือ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ROA มีความแตกต่างจากผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาแสดงวิธีการคำนวณ ROA กันค่ะ

เหตุใด ROA จึงมีความสำคัญ?

โดยทั่วไป การหมุนเวียนของสินทรัพย์จะบอกนักลงทุนถึงยอดขายรวมต่อหนึ่งดอลลาร์จากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกบันทึกไว้ในงบดุล ในขณะเดียวกัน ROA บ่งบอกถึงบริษัทสร้างกำไรหลังหักภาษีเป็นจำนวนเท่าใดต่อหนึ่งดอลลาร์ในสินทรัพย์นั้นๆ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ROA คือการวัดกำไรสุทธิของบริษัทโดยสัมพันธ์กับทรัพยากรของบริษัท และด้วยเหตุนี้ทำให้ ROA กลายเป็นบททดสอบผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนั่นเอง

หากบริษัทไม่มีหนี้สิน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นก็จะเท่าเดิม

หากนักลงทุนวัด ROA ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในช่วงหลายปีและติดตามการเปลี่ยนแปลง นักลงทุนจะรู้ได้ว่า มีสิ่งใดเกิดขึ้นในธุรกิจบ้าง ซึ่งอาจเป็นคำเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

วิธีการคำนวณ ROA

วิธีการคำนวณ ROA มีด้วย 2 วิธี

วิธีที่ 1: อัตรากำไรสุทธิ x การหมุนเวียนของสินทรัพย์

วิธีที่ 2: รายได้สุทธิ / สินทรัพย์เฉลี่ยสำหรับงวด

สำหรับวิธีแรก คุณต้องทราบอัตรากำไรสุทธิและการหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัท

ในส่วนของวิธีที่สอง จะสั้นกว่าวิธีแรก คุณเพียงแค่ต้องนำรายได้สุทธิหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ยในช่วงเวลานั้นๆ

ความสำคัญของสินทรัพย์ซึ่งเป็นเสมือนตัววัดธุรกิจ

ROA เป็นวิธีหนึ่งที่บ่งบอกถึงการสร้างกำไรของสินทรัพย์ในธุรกิจ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือบริษัททำกำไรได้มากน้อยเท่าไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทนั่นเอง

หากธุรกิจมีสินทรัพย์มากขึ้นนั่นก็หมายความว่า บริษัทมีเงินมากขึ้น ซึ่งธุรกิจนั้นควรนำกลับมาลงทุนใหม่เพื่อสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

กฎทั่วไปของ ROA ก็คือ หาก ROA ต่ำกว่า 5% แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจมีสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก

Show More
Back to top button