ข้อมูลเชิงลึก

การนำเข้าและส่งออกส่งผลอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจ

Thai Trading Focus

การนำเข้าและส่งออกส่งผลอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกนั้น ผู้บริโภคมักจะเห็นหรือรู้จักสินค้าในร้านค้าหรือร้านขายของชำในระแวกใกล้เคียง สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น เนื่องจากพวกเขาจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกว่าหรือเท่ากับสินค้าในประเทศ ดังนั้นการนำเข้าสินค้าจะช่วยให้ผู้บริโภคบริหารจัดการงบประมาณส่วนตัวที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ Investopedia เผยถึงผลกระทบจากการนำเข้าและส่งอออกที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจ

ผลกระทบจากการนำเข้าและส่งอออกที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจ

เมื่อประเทศหนึ่งกำลังนำเข้าสินค้า นั่นก็แสดงถึงเงินทุนที่ออกจากประเทศนั้น บริษัทที่เป็นผู้นำเข้า พวกเขากำลังทำการชำระค่าสินค้าให้กับผู้ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ การนำเข้าระดับสูงบ่งบอกถึงความต้องการสินค้าในประเทศและการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ถ้าการนำเข้าเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นสินทรัพย์จำพวกการผลิต เช่น เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ นั่นก็หมายความว่า สินทรัพย์เหล่านั้นจะไปพัฒนาประสิทธิผลของเศรษฐกิจในระยะยาว

หนึ่งสาเหตุที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจมีสุขภาพดีก็คือ การเติบโตของนำเข้าและส่งออก เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความแข็งแรงของเศรษฐกิจ และการเกินหรือขาดดุลการค้าอย่างยั่งยืน ถ้าการส่งออกกำลังเติบโต แต่การนำเข้านั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นั่นก็เป็นการแสดงถึงเศรษฐกิจของต่างประเทศที่กำลังจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในประเทศ ในทางกลับกันถ้าการส่งออกลดต่ำลง แต่การนำเข้ากลับเพิ่มขึ้น นั่นก็หมายความว่า เศรษฐกิจขในประเทศที่กำลังจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของต่างประเทศ

ยกตัวอย่างเช่น การเกิดภาวะขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าจะแย่ลง เมื่อเศรษฐกิจกำลังเติบโตขึ้น นั่นก็หมายความว่า การนำเข้าของสหรัฐฯมีมากกว่าการส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ นั่นเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการขาดดุลการค้าเรื้อรังของสหรัฐฯไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเลย

ทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มขึ้นของการนำเข้า และการขาดดุลการค้าสามารถส่งผลกระทบด้านลบต่อตัวแปรหลักของเศรษฐกิจ นั่นก็คืออัตราดอกเบี้ย อัตราที่สกุลเงินในประเทศมีมูลค่าเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ

Show More
Back to top button