Thai Trading Focusการลงทุน

ข้อสำคัญในการมีประกันชีวิต โดยเฉพาะในยุค Millennials

Thai Trading Focus

ข้อสำคัญในการมีประกันชีวิต โดยเฉพาะในยุค Millennials

คุณคิดว่าการที่คุณมีเงินออมและเงินลงทุนนั้น เพียงพอแล้วหรือสำหรับการวางแผนทางการเงิน? คำตอบก็คือ ไม่เพียงพออย่างแน่นอนค่ะ สำหรับยุคนี้ คุณจะต้องมีประกันชีวิตด้วย

เหตุผลนั่นก็คือ…
การออมเงินเป็นการเป็นการเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในระยะสั้น แต่การมีประกันชีวิตคือการเก็บเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการออมเงินจะต้องมีการวางแผนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า SIP (Savings, Investment and Protection) และ 3 สิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการเงินที่ดี ถ้าคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป การวางแผนของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบ
มากไปกว่านั้นการมีประกะนชีวิตเป็นอะไรที่สำคัญมาก โดยเฉพาะในยุค millenials
เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าการมีประกันชีวิตสำคัญอย่างไร (อ้างอิงจาก forbes.com)

งานศพต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง

ประกันชีวิตเป็นเหมือนการเตือนว่า ชีวิตคนเรายังไงก็ต้องมีความตาย ไม่ช้าก็เร็ว แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณเสียชีวิต ครอบครัวของคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจัดงานศพของคุณ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพไม่ใช่อะไรที่ถูกแน่นอน แต่ประกันชีวิตจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างแน่นอนค่ะ

เงินกู้ไม่สามารถยกเลิกได้เสมอไป

ในยุค Millenial คุณมักจะคิดว่าการกู้เงินเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เมื่อคุณเสียชีวิต, เครดิตการกู้ยืมเงินของคุณก็จะหายไปด้วย เพราะฉะนั้นคุณควรตรวจสอบก่อนว่า เงินที่คุณกู้ยืมไปนั้นมีอะไรคุ้มครองหรือไม่ เพราะถ้าไม่อย่างนั้น พ่อแม่ของคุณ หรือญาติพี่น้องอาจจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเงินส่วนที่เหลือที่คุณยังไม่ได้จ่ายคืนนั่นเอง

ทำประกันชีวิตตอนนี้ถูกกว่า

ยิ่งคุณอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ค่าประกันขีวิตจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นคุณควรจะทำประกันชีวิตไว้ตั้งแต่อายุยังน้อย
และยังมีกลยุทธ์การวางแผนทางการเงินอีกหลายรูปแบบให้คุณเลือก ยกตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะประหยัดที่สุดก็คือ กลยุทธ์การวางแผนการเงินระยะยาว เพราะคุณสามารถเลือกระยะเวลาการคุ้มครองได้ว่าจะยาวขนาดไหนโดยการทำข้อตกลงหรือสัญญาขึ้น และเมื่อครบกำหนด คุณยังสามารถต่อสัญญานั้นได้อีกด้วย และทางเลือกนั้นก็คือการทำประกันชีวิต เพราะมันสามารถคุ้มครองคุณได้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ

Show More
Back to top button