Thai Trading Focus

ภาพรวมอาเซียนปี2020

Thai Trading Focus

ภาพรวมอาเซียน ปี 2020

เผลอแปปเดียว เดือนแรกของปี 2020 อย่างมกราคมก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับ ซึ่งสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะนักเทรดฟอเร็กซ์แล้ว เรื่องราวความเป็นไปของเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ นับว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการเทรดมาก ๆ วันนี้ ผมจะพามาดูกันดีกว่า ว่าภาพรวมของอาเซียนในปี 2020 นั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรบ้าง

แนวโน้มของประเทศบรูไน

บรูไนสามารถยกระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของตัวชี้วัดสภาพภูมิอากาศทางธุรกิจของบรูไน ควรเป็นตัวผลักดันความพยายามในการเพิ่มกิจกรรมของภาคเอกชน และหนุนตลาดแรงงาน ในขณะที่โครงการขนาดใหญ่ของประเทศจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
บรูไนจะพยายามใช้ประโยชน์จากการลงทุนของจีนในกิจการร่วมค้าที่สำคัญ คือ Hengyi Industries Sdn Bhd และทางเดินเศรษฐกิจ กว่างซี-บรูไนนั่นเอง

แนวโน้มของประเทศกัมพูชา

ธุรกิจของกัมพูชา และสภาพแวดล้อมในการลงทุนนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจับตามองครับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่องในกัมพูชา อาจลดโอกาสในการทำสงครามทางการค้าให้กับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนว่าข้อได้เปรียบของราคาส่งออกที่ต่ำของกัมพูชาจะยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากความเป็นไปได้ที่มาตรการภาษีของสหภาพยุโรปนั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกได้
สถานการณ์ของกัมพูชารุนแรงขึ้นจากความจริงที่ว่า ประเทศเล็กๆ อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังถูกบีบอัดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป การให้สินเชื่อแบบนักล่าที่หิวกระหาย และสัญญาที่มีลักษณะทึบ อันเป็นลักษณะที่เรียกว่า “ลัทธิล่าอาณานิคมใหม่ของจีน”

ภาพรวมอาเซียนปี2020

แนวโน้มของประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียน่าจะแตะจุดแย่ที่สุดท่ามกลางเพื่อนบ้าน เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนนั่นเอง โดยการลดลงของค่าเงินรูเปียที่เกิดจากการลดค่าเงินหยวนนั้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซียในระยะยาว เนื่องจากการพึ่งพาผู้ผลิตในประเทศในการนำเข้าวัสดุ ในขณะที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคส่วนใหญ่ได้รับธุรกิจส่วนใหญ่ในรูปแบบของ FDI แต่อินโดนีเซียดูเหมือนจะหายไป ส่วนใหญ่เนื่องจากกฎหมายแรงงานที่ต้องการให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยสูง แม้ว่าพนักงานจะถูกไล่ออกก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทข้ามชาติต้องระมัดระวัง

แนวโน้มของประเทศลาว

ลาวปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนในแง่ของกำไรจากสงครามการค้า เนื่องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศลาว เช่น รถไฟลาว – จีน นั้น ได้สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของลาว พร้อมกับการขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทยจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในลาวก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้สงครามการค้าเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากบริษัทกำลังหาแหล่งผลิตทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีจากสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสถานการณ์ดังกล่าง รัฐบาลควรปรับปรุงกฎระเบียบ นโยบาย และกลไกเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีให้มากขึ้น

Show More
Back to top button