ข่าว

Lendingkart ระดมเงิน 30 ล้านดอลลาร์

Thai Trading Focus

Lendingkart ระดมเงิน 30 ล้านดอลลาร์

Lendingkart

Lendingkart เป็นโปรแกรมใหม่ในนิวเดลี ซึ่งให้บริการในเรื่องของการสมัครขอเงินกู้ออนไลน์ โดยผ่านธุรกิจด้านธนาคารและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งอัลกอริทึมของ Lendingkart ได้ใช้ 1,500 จุดข้อมูลในการวัดระดับเครดิตเงินกู้  โดยในเว็บไซด์ของ Lendingkart จะบอกถึงระยะเวลาของกระบวนการการกู้เงินซึ่ง ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาที, การอนุมัติเงินกู้จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง และมีกระบวนการการชำระหนี้คืนใช้เวลาภายในสามวันทำการ

Lendingkart ได้ให้บริการการกู้เงินกว่า 60,000 รายการ ให้กับผู้ประกอบการมากกว่า 55,000 รายทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง และได้มีการให้บริการทั่วประเทศอินเดียถึง 1,300 เมือง

ธุรกิจ startup กล่าวว่า ทางบริษัทจะใช้เงินทุนใหม่ๆ เพื่อขยายขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน และรองรับลูกค้าใหม่ๆอีกด้วย และในปัจจุบันธุรกิจ startup มีทางเลือกที่จำกัดในการระดมเงินทุน เพราะธนาคารพบว่า การกู้ยืมเงินจากพวกเขามีความเสี่ยงมากจนเกินไป

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจของอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของอิเดียก็ยังไม่ดีขึ้นมา

และล่าสุดนี้ Lendingkart ได้มีการแข่งขันกับบริษัทหลายๆบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Indifi ในคุร์เคาน์, Zest Money ในบังคาลอร์, Five Star Finance, Capital Float และ Drip Capital Gurgaon ได้ระดมเงินทุนถึง 21 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์ ในขณะที่ Drip Capital  ระดมเงินได้สูงถึง 25 ล้านดอลลาร์

Show More
Back to top button