การลงทุน

เคล็ดลับการเทรดหุ้นท่ามกลางภาวะถดถอย ตอนที่ 2

Thai Trading Focus

เคล็ดลับการเทรดหุ้นท่ามกลางภาวะถดถอย ตอนที่ 2

สิ่งที่สำคัญในการเทรดหุ้นช่วงภาวะถดถอยก็คือ การสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือ หรือหาประโยชน์จากผลกำไรหรือขาดทุนระยะสั้น ในขณะเดียวกันคุณจะต้องรักษาความเสี่ยงต่อการเติบโตในระยะยาวและกระแสรายได้ที่ตลาดหุ้นมี

ในบทความนี้จะบอกถึงวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นในช่วงภาวะถดถอย

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคขาดไม่ได้

กลยุทธ์นี้สามารถนำเราไปได้ทุกทิศทาง โดยทั่วไปแล้ว บริษัทเก่าๆ ควรค่าแก่การจ่ายเบี้ยประกันภัย เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะน่ำแย่ และอนาคตอยู่บนความไม่แน่นอน

สิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ การลงทุนเชิงรับในภาคส่วนต่าง ๆ อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจำเป็น ไปจนถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ และสาธารณูปโภค และยังมีอุตสาหกรรมอีกมากมายที่สามารถเปลี่ยนความตั้งใจของผู้บริโภคให้ละทิ้งสินค้าฟุ่มเฟือยและหันมาประหยัดเงินได้มากขึ้น

นักลงทุนชอบหุ้นที่มีการเติบโต เนื่องจากพวปกเขาเชื่อว่า หุ้นตัวนั้นมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง และมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้สูงอีกด้วย ทั้งในปัจจุบัน, อนาคต หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่มีแต่ความไม่แน่นอน มากไปกว่านั้นในช่วงของภาวะถดถอย อาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินเกินจำนวนหุ้นที่มีการป้องกันหรือการเติบโตที่เชื่อถือได้ เนื่องจากนักลงทุนคนอื่นๆ อาจคิดเหมือนกัน ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในหุ้นตัวเดียวกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรลงทุนในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีตั้งแต่อดีต โดยการมองหาโอกาสในการลงทุนเชิงป้องกันที่มีประเมินค่าต่ำเกินไป

โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในกองทุน ไม่ใช่หุ้นรายตัว แต่เป็นการจำกัดความเสี่ยง และที่สำคัญที่สุดคือ การเลือกลงทุนเมื่อภาวะเศรษฐกิจซบเซา

ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย

นักลงทุนส่วนใหญ่รู้ว่า หุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเศรษฐกิตเติบโต และภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง และพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มว่าจะส่งผลประโยชน์แก่นักลงทุน เมื่อภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ, เศรษฐกิจไม่เติบโต
แต่คุณอาจไม่รู้ว่าภาวะเศรษฐกิจในอนาคตสะท้อนถึงหุ้นและมูลค่าของหุ้นกู้ในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้ในสภาวะเงินเฟ้อที่สูงอยู่แล้วและกำลังเพิ่มขึ้น พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษก็กำลังเพิ่มขึ้น หลังจากวันที่ 2 มิถุนายน

ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ความคาดหวังของนักลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของราคาสินทรัพย์ อย่างน้อยในระยะสั้น นักลงทุนเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของภาวะถดถอย และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่ในักลงทุน หากเศรฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงจากความคาดหวังของตลาดที่ผันผวนคือ การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งบางครั้งมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยที่นักลงทุนคาดไม่ถึง

มากไปก่านั้นการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงน้ำมัน ทองแดง และข้าวสาลี เป็นต้น ต่างเป็นตัวอย่างของกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถฟื้นตัวไปในทิศทางที่คาดไม่ถึง และสะท้อนให้เห็นว่า สินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานในอนาคตไปในทิศทางที่ดี

 

Show More
Back to top button