การลงทุน

ทำไมการลงทุนในสื่อมีเดียถึงมีความสำคัญต่อการตลาดโดยเฉพาะในช่วงภาวะถดถอย

Thai Trading Focus

ทำไมการลงทุนในสื่อมีเดียถึงมีความสำคัญต่อการตลาดโดยเฉพาะในช่วงภาวะถดถอย

แบรนด์ส่วนใหญ่พยายามลดต้นทุนด้านการลงทุนเพื่อให้ ROI ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 50% มากไปกว่านั้นยังตัดต้นทุนด้านสื่อมีเดียเพื่อลด ROI และให้ได้กำไรสูงสุด การแก้ปัญหาไม่ใช่การลดงบประมาณ แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อผสมและการลงทุนในช่องทางต่างๆ หากคุณพบความสมดุลที่เหมาะสม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าใช้จ่ายได้ถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมเพื่อการเข้าถึง, ประสิทธิภาพ และความถี่ ยกตัวอย่าง เมื่อไม่นานมานี่ ผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งได้เพิ่มการเข้าถึงถึง 26% จากนั้นได้เพิ่มการเข้าถึงมากขึ้นถึง 39% โดยปรับการจัดสรรสื่อให้เหมาะสม โดยที่ไม่ต้องมีการปรับงบประมาณ

การลงทุนในสื่อมีเดียในช่วงภาวะถดถอยสามารถช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ลดต้นทุนลงได้ เนื่องจากการถอนอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อโฆษณาและลดต้นทุนสื่อ ในความเป็นจริงแล้วแบรนด์บางแบรนด์ส่งเสริมการลงทุนด้านสื่อในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นนอกจากสภาพแวดล้อมด้านต้นทุนสื่อที่ได้เปรียบแล้ว แบรนด์นั้นๆ ยังสามารถสร้างโอกาสให้คู่แข่งขันได้ โดยการลดขนาดการลงโฆษณา สร้างโอกาสให้แคมเปญเพื่อให้แคมเปญได้รับผลกระทบมากขึ้น

การเติบโตการของธุรกิจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในช่วงทึ่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย

ลองสมมุติว่า ยอดขายตกลงอย่างมากในช่วงภาวะถดถอย แบรนด์ควรประเมินภาพรวมและติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจากรายใหญ่ไปสู่รายย่อยสร้างโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมบางกลุ่ม อย่างเช่น ลิปสติก ในขณะที่อุตสาหกรรมหมวดอื่นๆ หดตัว ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

และเมื่อผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น แบรนด์ต่างๆ จึงต้องปรับเปลี่ยนและจับคู่แผนการโฆษณาและข้อความต่างๆ ข้อความเหล่านั้นควรเป็นมิตรต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของแบรนด์และเป็นการรับประกันความภักดีของผู้บริโภคหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แบรนด์และผู้ลงโฆษณาที่ต้องการมองหาประโยชน์จากศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยควรวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อความและมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการโฆษณา

บางครั้งการตัดงบประมาณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากคุณรู้ว่า คุณจะต้องปรับการใช้จ่าย คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณประหยัดเงินถูกที่และเหมาะสม เพื่อรักษามูลค่าของเงินดอลลาร์ที่คุณมี และลดผลกระทบด้านลบต่อ ROI

Show More
Back to top button